• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

בקשת מידע

בקשת וחיפוש מידע תורני, מראה מקומות וכדו'

קישורים לאתר 'מורשת מרן'