• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

הלימוד היומי בתורת מרן

קישורים לאתר 'מורשת מרן'