• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

הרשמים שלכם

שתפו אותנו ברשמים שלכם על הפעילות

קישורים לאתר 'מורשת מרן'