• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

הרשמים שלכם

שתפו אותנו ברשמים שלכם על הפעילות

קישורים לאתר 'מורשת מרן'