• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

עזרה הדדית

פורום לעניינים כללים, גם שאינם תורניים

קישורים לאתר 'מורשת מרן'