• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

פרויקטים וארגונים

יש לציין את שם הפרויקט / ארגון, ופירוט על הפעילות.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'