• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

פרויקטים וארגונים

יש לציין את שם הפרויקט / ארגון, ופירוט על הפעילות.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'