• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

הפעילות האחרונה של אהרון מ.

  • א
    שלום וברכה לכבוד הרב ידועים דברי הגמרא במסכת ברכות דף יג ע"ב שהרי רבי יהושע בן לוי קילל את מי שישן פרקדן. וגם דברי הרמב"ם בהלכות דעות...
  • א
    שלום כבוד הרב. כתוב בילקוט יוסף סימן שא (הלכות הוצאה בשבת) להרה"ג הראשון לציון שליט"א לד איש הרגיל לצאת עם איזה תכשיט, כגון טבעת, אף...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'