• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000
א
הצטרף
הצבעה/לייק
12

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

  • עדיין אין הודעות בפרופיל אוריאל.
  • טוען...
  • טוען...
  • טוען...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'