• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com
ה
הצטרף
הצבעה/לייק
173

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

קישורים לאתר 'מורשת מרן'