הפעילות האחרונה של הרב שמעון ללוש

 • ה
  ב"ה שלום וברכה שוב בינותי שאכן מועיל אף כלה וחמותה וכדו' להציל אף את שאר הבנות. אולם כל זה כאשר כלל ההתנהלות והעיסוק עם המדריך / האחראי...
 • ה
  הרב שמעון ללוש השיב לנושא מיסים.
  ב"ה אכן טעיתי, וכוונתי ליחוה דעת ח"ה מהדו"ב בגליון
 • ה
  ב"ה שלום וברכה. מרן הראש"ל שליט"א ביאר כמה פעמים בשיעוריו ובכתביו (ראה עין יצחק, וילקו"י שבועות מהדורה בתרא עמ' תרנב), דלהלכה ולמעשה...
 • ה
  הרב שמעון ללוש השיב לנושא מיסים.
  בשמחה רבה לא כתבתי יבי"א ח"ה, אלא ח"ז ס"י.
 • ה
  הרב שמעון ללוש השיב לנושא מיסים.
  ב"ה שלום וברכה במענה לשאלתך בענין העלמת מיסים וכן הוצאת ממון מהמדינה בדרכים שונות, הנה לפי המבואר בשו"ת יחוה דעת ח"ה (סי' סד), ובשו"ת...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה אין להקל לבנות לטייל ברכב עם נהג או מדריך כל שמגיעים למקומות נידחים שאין שם תנועה כמעט בכלל, וק"ו במקומות חשוכים, או...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה ובכן איני יודע לזה מקור בספרי מרן זיע"א באופן ממוקד. בהצלחה רבה ובשורות טובות
 • ה
  הרב שמעון ללוש השיב לנושא ברכו.
  ב"ה שבוע מבורך וטוב, רענן כגן רטוב. הנני להעמיד את ידידנו השואל על דיוק הדברים משו"ת הראש"ל, דבספר ארחות יושר (ערך תפילה בקצת מדיני תפלה...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה. במקום צורך כשאין מקום רחב ידיים וצפוי קהל גדול להשתתף באזכרה של ת"ח חשוב מרבני המקום וכדומה, יש להתיר לעשות סעודות של...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה ראיתי להעתיק כאן תשובה שכתבתי בנידון, שממנו יתד ופינה בדעת מרן רבנו הגדול זיע"א בנידון זה, בביאור ההיתר שכתב בזה בשו"ת...
 • ה
  ב"ה אכן השמחה בימים אלו בודאי נחשבת לשמחה של מצוה ומותר לכתחילה. (והוא ק"ו ממ"ש בילקו"י ספיה"ע לגבי יום ל"ג בעומר שמותר אף שלא לכבוד...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה כתב מרן הראש"ל שליט"א בספרו הבהיר ילקוט יוסף יום טוב (סי' תצו ס"ט, עמ' פח) וז"ל: בן ארץ ישראל הרוצה לטוס לחוץ לארץ...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה במענה לשאלתך בדין חרש אילם המתקשר עם בני אדם ע"י תנועות גוף וקריאת שפתיים וכדומה, אם מותרת ראיית אישה בכה"ג או לא, וציינת...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה! חזק וברוך על ההערה. אולם יאמר נא אמירה נעימה לחכם השואל, דמה שהציג את דברי הרמב"ם שכתב לאסור מלאכה ופירט את המותרות...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה. במענה לשאלתך אם קיים איסור הלכתי לזרוק לחם לפח, וכמו כן מה ההנהגה הנכונה שלא יצטבר לחם ליד הפח ויזמין למקום בעלי חיים...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'