• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי הרב שמעון ללוש

 1. ה

  מיסים

  ב"ה שלום וברכה, ובכן מה שהביא כבודו מדברי מרן רבנו הגדול זיע"א בשו"ת יחו"ד ח"ז, לא הבנתי השאלה, שכך הבאתי בעצמי ללמוד מדברי מרן זיע"א דבנ"ד אינו כן, וכך נכתב שם בזה"ל: זולת לתלמידי חכמים שפטורים ממיסים מסויימים, והמדינה דורשת מהם גם את אותם מיסים נגד דין תורתנו הקדושה, שבזה יש לחלק, שאם אין...
 2. ה

  שתיית יין בתשעת הימים

  ב"ה חברים נכבדים, במדור זה נא לא ליצור משא ומתן על תשובותיו של הרב משיב! אפשר לבקש ביאור למה שלא מובן בתשובה למעשה, או להוסיף שאלה נוספת למעשה שנולדה אחר תשובת הרב, אבל לא לחוות דעה אחרת או להקשות על זה וכדומה. זה יוצר במדור זה בלבול למטרת המדור. יש מדור מיועד למשא ומתן זה, הנקרא משא ומתן...
 3. ה

  מניין עם אפיקורס

  ב"ה שלום וברכה. יש לדעת שבהלכות דעות, כלומר בכללי ודיני התורה המצביעים ישירות על טיפוח מידותיו הטובות והישרות של האדם, וכן על עיצוב השקפותיו הנכונות והטהורות, בדרך כלל המציאות בהם אינה ניתנת להגדרה אחת ברורה, אלא כל מציאות כמעט אפשר לדונה לכאן ולכאן, מפני שהדבר תלוי הרבה בגישה שנעשים הדברים...
 4. ה

  מכון כושר

  חשוב להוסיף! לא ניתן לשער את הזכות העצומה מהנחת רוח הגדולה שתזכה להביא לבורא עולם ברגע שתזכה להגיע להחלטה של ניתוק מוחלט! מהמקום שמונע ממך את קרבת ה' היותר גדולה שיכולה להיות. לחתוך סופית מהמקום שכל כך מטשטש את אור הנשמה מלהאיר ולהרעיף עליך את העונג הגדול של קרבת ה'. סביר מאד להניח שכל התחושה...
 5. ה

  מכון כושר

  ב"ה אשריך ישראל!!! אשריך ואשרי חלקך שאתה חושב מחשבות של קדושה כיצד להתעלות בקדושה כפי הטבע היהודי שבך! וקודם כל תדע לך שבכל מחשבה שלך והשתדלות מצדך להתקדש ולהימנע מראיית איסור ומחשבת איסור, אתה מעלה את כבודו של השם יתברך בתוך היכלות הסטרא אחרא וכן בעולם העליון הרבה הרבה, באופן שאין אנו יכולים...
 6. ה

  גרביים שקופות

  ישר כח! עדין לדעתי הקטנה יש לבדוק עניינים כגון אלו עם גדולי דורנו לאשורם ולידע דעתם בענין ברחל בתך הקטנה, ולא לסמוך על אמירות כלליות לכאן ולכאן. ובפרט שלצד אותן נשים רבות שמצויות ברחובות קריה ולדאבון לב נוהגות באופן האסור, וכגון בעיקר בגרביים שאינם מספיק עבות, ולכן הם כשקופות וגוון הרגל נראה...
 7. ה

  גרביים שקופות

  ב"ה אגב, לא מצאתי דברי שרה שנירר בספרים אם ישראל המובאים באוצר החכמה, אשמח אם תכוין אותי למקור המדוייק או שתביא לנו צילום מהמדובר, ישר כח.
 8. ה

  גרביים שקופות

  ב"ה כבודו מחדש לי כעת ידיעה חשובה זו שגדולי ישראל יצאו נגד גרביים בצבע הרגל, ואנכי איש צעיר כתבתי מה שנראה לעיניים שרבות בנות המוגדרות כצנועות וכשרות והליכותיהם כרוח ישראל סבא ועינינו הרואות בכלל הנהגותיהן שאינן בדרך מתירנות ואעפ"כ נוהגות כן ללא נדנוד. זאת ועוד שעינינו הרואות בכל מכתביהם של...
 9. ה

  גמרא סדורה

  ב"ה שלום וברכה, זאת אינה שאלה הלכתית, אלא הנהגה נכונה בחינוך הילדים והבחורים לומדי התורה. ולכן כדי לקבל דעת תורה בנושא, צריך כאן חוות דעת והתייעצות של מחנכים בעלי ניסיון, ולאחר מכן להיכנס עם התובנות וסיכומי הדברים לפני חכמי ישראל לקבל דעת תורה, ולהתברך בהצלחה בחינוך הדור הבא. בברכה רבה
 10. ה

  יין פוטר שאר משקים

  ב"ה שלום וברכה, אכן יעויין עוד בעיקר דין זה בחזון עובדיה ברכות עמודים עב-עד, וכן בעמודים פג-פד, שהביא מחלוקת האחרונים בזה, ולמעשה העלה כדברי האחרונים שפוטר אפילו בשותה יין דרך עראי וכמות קטנה. ושם בעמוד פד הוסיף לבאר החילוק שיש בין פת ליין לפי אותם פוסקים שהכריע כמותם. שהפת שפוטר בברכתו רק צרכי...
 11. ה

  קטורת ושמנים אתרים

  ב"ה שלום וברכה, לגבי מה שנקרא כיום להדליק קטורת, שעושה ריח טוב, אין בזה חשש איסור, מפני שאין זו הקטורת האמורה בתורה. ולגבי שמנים אתרים, איני יודע בדיוק מה הכוונה בזה, אולם על פניו אם זה רק שמנים שע"י שמבעירים אותם מפיצים ריח נעים, נראה שאין חשש איסור. בברכה רבה
 12. ה

  הכנה מיו"ט ושבת לחול

  ב"ה שלום וברכה, כל שעושה פעולה במטרה שלא יפסד המאכל, אינו נחשב לצורך חול, אלא לצורך שמירת המאכל שלא יפסד, ואין בזה איסור הכנה. בברכה רבה
 13. ה

  אם יש לדלג קרבנות כדי להתפלל עם הנץ החמה

  ב"ה חזק ואמץ! יגדיל תורה ויאדיר!
 14. ה

  ברכה על תפילין דר״ת במקום שא״א להשיג של רש״י כלל.

  ב"ה שלום וברכה, מאחר שיש מחלוקת בין רש"י לר"ת איך הסדר הנכון של הפרשיות בתוך התפלין, ותפלין של רש"י פסולות לדעת ר"ת, ותפלין של ר"ת פסולות לדעת רש"י, ממילא למעשה היינו צריכים להניח את שני זוגות התפילין מדין ספק דאורייתא לחומרא, ומאידך שלא לברך על אף אחד מהם, שספק ברכות להקל. וכמו דין כיסוי הדם...
 15. ה

  בשר וחלב כבישה בכלים

  ב"ה שלום וברכה, גלידה חלבית בתוך קופסה, אינה עושה את הקופסה חלבית, מכיון שלהלכה אנו נוקטים בדעת מרן הש"ע שאין כבישה בכלים, וכ"ש כשהקופסה אינה בת יומה, ובפרט לגבי עוף. בברכה רבה

קישורים לאתר 'מורשת מרן'