• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הפעילות האחרונה של חכם

אין פריטים נוספים להצגה.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'