• ברוכים הבאים לפורום החדש להנחלת מורשתו של מרן. אתם מוזמנים להתחבר לפורום ולהיות חלק מהנחלת המורשת!

תוכן לאחרונה על ידי יוסף יוסף

 1. י

  המזיק את חבירו בפורים

  זה לא תשובה על הציטוט בילקוט יוסף - היה עליו לכתוב שם עי' בחזון עובדיה ולא ביביע אומר
 2. י

  שם השם

  אולי גם אפשר להדגיש את המילה ש השם ואז מיד להקליד מילה חדשה ואז יוצא שאתה לא מוחק אלא אוטומטית זה נמחק ברגע אחד כמו שעושים בס"ת המומחים שברגע אחד מקלפים את כל שם השם כמו"כ כאן לאחר הדגשת כל המילה היא מתחלפת בעם אחת וגם ע"י גרמא
 3. י

  המזיק את חבירו בפורים

  כתוב בילקוט יוסף הלכות פורים בשם מרן זצוק"ל כי המזיק את חבירו בפורים חייב אפי' שהיה דרך שמחה וכן שאסור לגזול מחבירו דרך שמחה ובהערות הביא את זה בשם יביע אומר חלק ט חו"מ סי' א (ב) חיפשתיה ולא מצאתיה שם אז היכן המקור?
 4. י

  בשר שחוט לגוי

  מישהו היום אמר לי שריאה של בהמה שחוטה נחשב לאיבר מן החי לגוי כי בזמן השחיטה הריאה עוד חיה לכמה דקות ולכן זה נחשב לו לאבמה"ח משא"כ כשהגוי הורג את הבהמה בדרכים אחרות מיד מתה האם יש אמת בדבריו בהלכה?
 5. י

  שליח ציבור שלא מן המנין

  שאל אותי היום בבוקר בחור שאלה כדלהלן: האם מותר למי שכבר התפלל, לשמש כשליח ציבור בקדיש, ברכו, וחזרת הש"ץ. הלא לכאורה כל חזן הוא כבר התפלל, אז מי אמר שצריך להיות חלק מן המנין? וגם באם נאמר שצריך להיות חחלק מן המנין, מה הדין כשהוא מצטרף עמהם להיות מן העשרה יהודים?
 6. י

  ברכות התורה

  כתב מרן המחבר באו"ח סי' קלט סעי'.... שיש לומר וחיי העולם נטע בתוכנו מדוע נהגו היום הספרדים לומר וחיי עולם, ולא כמרן מחבר?
 7. י

  כבוד תפילה

  האם יש חיוב ללבוש בתפילה מגבעת (כובע)? ומה הדין באדם שמלבושו לא כולל מגבעת ביום יום [כוונתי שגם כשהולך למישהו מאוד מכובד הוא לא ילבש כובע]?
 8. י

  קבלת הסכמה לספר מהרב יצחק יוסף

  אם כבר ללכת להניח שם את הספר למה לא לזכות גם בלדבר עם הרב כמה מילים? לקבל ברכה
 9. י

  תמונת שלג של מרן

  יש לי נט פרי, אבל לפי חסימה קהילתית, וכנראה שם זה כן חסום
 10. י

  תמונת שלג של מרן

  מדוע התמונה חסומה לי?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'