• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com
כ
הצטרף
הצבעה/לייק
15

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

  • עדיין אין הודעות בפרופיל כהן.
  • טוען...
  • טוען...
  • טוען...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'