• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!
מ
הצטרף
הצבעה/לייק
0

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

קישורים לאתר 'מורשת מרן'