• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
מ
הצטרף
הצבעה/לייק
0

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

קישורים לאתר 'מורשת מרן'