• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי נתנאל קנתן

 1. נ

  תרסיס קולית בשבת

  ומה הדין בכיפור?
 2. נ

  מגבות בשבוע שחל בו

  האם צריך להכין מגבות ידים וגוף לשבוע שחל בו ת''ב?
 3. נ

  תפילת הדרך

  שאלה: אדם היוצא לבדו ברכב לכביש מהיר שאינו יכול לעצור בצד ואינו יודע ברכת הדרך בע"פ ולא שייך לברך תוך כדי נסיעה, האם יכול לברך בתוך העיר לפני שיוצא לכביש מהיר?
 4. נ

  עשיית אוהל משחק בשבת

  האם מותר לבנות מלגו או מגנטים שיש שיעור טפח כדי לשים מתחת בובות או דמויות פלימוביל? וכן האם מותר לפתוח גגון של עגלת בובה?
 5. נ

  כתיבת פסוקים

  נשאלתי מידיד ואמרתי נשאל לרבנים הגאונים שליט''א מ"ש מרן בחזו"ע סוכות שלא לכתוב פסוקים על קלף אבל אם נכתבו כבר או נדפסו בדפוס אפשר להשתמש בהם, ושאל איך כותבים פסוקים בעלונים וכדו',? נ"ל שאפשר לומר שאולי כ''ז בכתב אשורי אבל כתב רגיל מותר.
 6. נ

  תשובת הראשל"צ בדין סופלה בשבת

  בתשובה מרן נשאר קמת בצ''ע, ואם תרצה תשאל את הרב שמעון ללוש שליט''א שמתיר ויסביר לך את טעמיו.
 7. נ

  סמינרים אשכנזים???

  הבעיה שהבתי ספר בבני ברק הם רק אשכנזים וא''א לפתוח ספרדי שזה של העירייה ואז הם סוגרים דילים על הגב של הספרדים מלכתחילה. ועוד שבכל מתחיל מלמעלה, איפה בנותיהם ונכדותיהם של מרנן ורבנן וכל שלוחא דרבנן לומדים וכי למה??????????
 8. נ

  סמינרים אשכנזים???

  בישיבות זה פחות בעיה ב''ה יש ישיבות ספרדיות טובות, אבל בסמינרים עדיין הבעיה קיימת איני יודע איפה רעייתך למדה, אבל בבני ברק הסמינרים האשכנזים לוקוחים את הטובות או סמינר משתכנז והסמינרים הספרדים נשארים עם הבנוניות ומטה, ולמה? כי זה מהבית ספר שהרי לומדות אצל אשכנזים שאין בית ספר של ספרדים מה שאין...
 9. נ

  יין פוטר שאר משקים

  חזק וברוך לרבנים הגאונים .
 10. נ

  יין פוטר שאר משקים

  מצאתי בילקו''י בשארית יוסף ברכות שכותב שאפי' רק טעם אינו מברך שהכל על שאר משקים.
 11. נ

  יין פוטר שאר משקים

  שלום לכבוד הרבנים הגאונים שליט''א האם מ''ש יין פוטר שאר משקים זה רק שהוא שתה רביעית מהיין? בקידוש מספיק טעימה אבל אולי אפשר לומר שקידוש זה קבוע ולכן פוטר אפי' בטעימה מ''ש בסתם כך. תודה רבה
 12. נ

  לא ליטול ידיים בברכה לפני אכילת פת פחות מכשיעור כביצה

  מחילה אז אני לא זוכר, איזה גליון?
 13. נ

  לא ליטול ידיים בברכה לפני אכילת פת פחות מכשיעור כביצה

  מ''ש בשאלה הראשונה זה בקובץ 'משנת יוסף'
 14. נ

  תיקון לעבירות לפי דעת מרן עטרת ראשנו מהמובא בספר מעיין אומר

  אה''נ כי ע''י לימוד התורה מחזירה למוטב כמ''ש בילקו''י הלכ' שבת שמי שחטא בשוגג יתחזק בלימוד ולאו דווקא הלכ' שבת. ובכללית אין להקשות ממה שנאמר בספר מעין אומר
 15. נ

  תיקון לעבירות לפי דעת מרן עטרת ראשנו מהמובא בספר מעיין אומר

  ספרי מוסר בענין שמירת העינים וכדו'

קישורים לאתר 'מורשת מרן'