• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
שילה אפרהימי
הצטרף
הצבעה/לייק
181

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

  • עדיין אין הודעות בפרופיל שילה אפרהימי.
  • טוען...
  • טוען...
  • טוען...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'