• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי Shlomo

Shlomo לא פרסם תוכן לאחרונה.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'