• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מוניטין שהוענק ל Shlomo

Shlomo לא זכה עדיין בגביע כלשהו.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'