• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי shriraviv1000

 1. shriraviv1000

  'עורכי' ספר אור לציון

  קשה מאוד לדעת להיכן התכוונת .כי הקובץ הנ"ל כבר לא מצוי, והפסיקו להדפיס אותו מזמן. אם אתה יכול להעלות לכאן צילום הנה מה טוב אם לא, אין לנו אפשרות לעמוד על הכתוב ולראות את הדברים ולבדוק מה שכתבו.
 2. shriraviv1000

  'עורכי' ספר אור לציון

  אני מחכה שכת"ר ישלח לכאן מקום אחד שכתבו תלמידי מרן ליישב דבריו בכח בכל מחיר גם כשאין הדברים נכונים. בכבוד!
 3. shriraviv1000

  'עורכי' ספר אור לציון

  נשמח אם כת"ר יעלה לכאן מקום אחד שכתבו תלמידי מרן זצ"ל יישב דבריו "בכח בכל מחיר גם כשאין הדברים נכונים". בכבוד!!!
 4. shriraviv1000

  'עורכי' ספר אור לציון

  היכן ההקלטה?
 5. shriraviv1000

  'עורכי' ספר אור לציון

  מהיכן ההקלטה של הגרב"צ?
 6. shriraviv1000

  במבה

  נאמנים עלינו דברי הראשון לציון שהיה נוכח שם, ואילו דברי הרב אבא בם, איני יודע במעשה זה אשר כתב, מהיכן לקחו. שהרי הראשון לציון בכמה הזדמנויות כמו שכבר נשאנו ונתנו פה, שכתב אחרת.
 7. shriraviv1000

  'עורכי' ספר אור לציון

  יש לכך ראיה ממה שכתב מרן זיע"א, כי שו"ת אור לציון ח"א כתבו הרב בעצמו, ואילו חלק ב ערכו אותו מתוך כל מיני שמועות או תשובות שענה תוך כדי שהיה הולך, וכמו שהרב מציין ביביע אומר. כתבתי תגובה זו, מכיון שלא ראיתי שציינתם דבר זה. והרב מביא זאת בשם תלמידו של הרב בן ציון - הרב תופיק. וזו לשון מרן זיע"א...
 8. shriraviv1000

  במבה

  ראשית כל מה שכת"ר כתב בראשית מכתבו הקודם, לגבי האמת לאמתה. שנית לגבי מה שכתב בירחון אור תורה, הרחבתי יותר מהספר הליכות חיים בהסכמתו, על מנת להראות את הסיפור האמתי, וזה לא סיפורי בדים, אלא שזה מעשה רב. ולכן הארכתי בזה. ולגבי הקושיה שעומדת, כנראה שמרן זיע"א עשה כן בשנים ההם, ואולי היו שנים אלו...
 9. shriraviv1000

  במבה

  מה לעשות שמרן הראשון לציון כבר אמר כמה וכמה פעמים בשיעוריו, כי יש אנשים אשר מחפשים את האמת, אבל את האמת לאמתה אינם מחפשים... אנחנו רואים בחוש כי כל הדברים אשר כתב מרן הראשון לציון שליט"א, הרי הם דעתו של מרן זיע"א. ואם היו דברים אחרים, הרי שמשנה דעתו מיד לדעת מרן זיע"א. אם כן, הרי לנו נאמנה כי...
 10. shriraviv1000

  כתיבת הערות

  זה מה שמרן הראשון לציון אמר בשיעורו לאחרונה, שיש חכמים שתוקפים ואומרים "כך מרן הרב עובדיה היה עושה, מדבר בתקיפות. לא תגורו מפני איש". אבל העיקר חסר מן הספר... שלא שמו לב לדברים אשר יצאו תחת ידם, ולא בחנו הדברים. להרחבה, ניתן לצפות בשיעור האחרון של מרן שליט"א (פרשת נצבים וילך תש"פ), בו האריך הרבה...
 11. shriraviv1000

  במבה

  יישר כוח, תוקן. יהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהילחם כראוי על העמדת האמת על תילה, כפי אשר התווה לנו מרן מאור עינינו בפסקיו
 12. shriraviv1000

  כתיבת הערות

  התכוונת לקונטרס דברי ריבות?
 13. shriraviv1000

  במבה

  הטענות שעלו על שלחנו, ואחר הבירור שעשה. אלו הן הטענות שכבר קדמו הגר"מ לוי זצ"ל בספרו ברכת ה'. לכן, נענה כאן על טענות הרב ברכת ה', באריכות. וממילא ידחו מאליהן טענות הרב הליכות ברכות להרב אופיר מלכא: ראיתי להגאון ר' משה הלוי זצ"ל בספר ברכת ה' חלק ג (פרק ז סעיף לב הערה 123 עמוד צג) שבנה יסוד, שכל...
 14. shriraviv1000

  כתיבת הערות

  בשו"ת יביע אומר חלק יא בחלק יורה דעה, שם הוא כותב גם תשובה למתנגדים שדיברו עליו כשהוציא את יביע אומר וחזון עובדיה על פסח, וכתב שהגרצ"פ פראנק השבח השביח את ספרו, ושהוא בבחינת אור השמש... תמיד אני מחפש את זה, אבל לא מוצא. אם יוכל מישהו לחפש ולהעלות לפה את הסימן, זה יהיה תועלת גדולה.
 15. shriraviv1000

  כתיבת הערות

  כל כוונתי היתה לומר כפי שכתב כת"ר. רק שאספתי דברים אלו, להראות כי מרן זיע"א לעתים היה מעמיד הדברים על אשורם, על מנת שלא ילכו שולל אחר דעות אחרות.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'