• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. ח

  ברכה אחרונה לפני שיעבור זמן עיכול

  בילקו"י (וכן בהרבה מקומות גם בספרי מרן זצ"ל) כתוב את הדין הבא: שאלתי על הדין המודגש, האם הכוונה שיש לעשות כן לכתחלה - לברך ברכה אחרונה לפני שיעבור שיעור עיכול? ראיתי בהלכה ברורה (ח"ט עמ' רנו) שכתב שדין זה הוא רק בדיעבד, אבל לכתחלה אין לברך ברכה אחרונה שכן לדעת השו"ע הגר"ז - ברכה אחרונה שמברך...
 2. ח

  כף החיים

  בס"ד זכור לי שהראש"ל שליט"א העיר באיזהו מקומן שמצינו פעמים והביא הכה"ח מנהג ירושלים, ובאמת מצינו שלא היה המנהג כן. מי יודע היכן מקום כבודו?
 3. ח

  מעין אומר

  זכור לי שמרן הראש"ל שליט"א כתב באיזה מקום שאין לסמוך על הכתוב בשו"ת מעין אומר, ושיש בו דברים תמוהים מי יכול לעזור?
 4. ח

  הלכות פסח התלוים בזמן – ע"פ פסקי מרן הגרע"י זצ"ל

  בס"ד הלכות פסח התלוים בזמן – ע"פ פסקי מרן הגרע"י זצ"ל [נכתב ע"י בן חו"ל] ליל בדיקת חמץ איסור אכילה שינה ומלאכה: החל מחצי שעה קודם זמן בדיקת חמץ [צאת הכוכבים] – אסור לאכול פת יותר מכביצה [בלי קליפתה שהוא כ50 גרם], וכן אסור להתחיל בשום מלאכה. ואם התחיל בהיתר [קודם חצי שעה] - אין צריך להפסיק...
 5. ח

  מוריד הטל

  האם יש חילוק לעניין תחילת אמירת מוריד הטל השנה שמתפללים ביחיד?
 6. ח

  זמני היום ע"פ מרן זצ"ל

  אני מחפש לוח שנה של אור החיים להורדה, אפשר גם משנים קודמות. אשמח אם מישהו יכול להעלות אפילו רק עמוד זמנים של יום אחד [ואם יש עמוד הסבר על חישוב הזמנים בבקשה] וכן הוראות לחישוב זמני היום על פי מרן הגרע"י זצ"ל
 7. ח

  איסור אכילה ומלאכה בערב פסח עד שיבער החמץ

  במג"א סי' תמה סוף סק"ב כתב "ואסור בכל המלאכות כשמגיע זמן השריפה עד שישרוף החמץ כמ"ש סי' תל"א". (והובא גם בחזו"ע פסח עמ' סה) מה זה זמן השריפה? מתחילת היום? [א"כ איך אוכלים בסעודת סיום מסכת] משעה שישית? [שכבר חמץ אסור בהנאה ואין אפשרות אחרת] והאם גם אסור חצי שעה לפני כמו בבדיקת חמץ
 8. ח

  זמן תפילת ערבית בליל הסדר - בצל הקורונה

  בשנה זו שכנראה נתפלל ביחיד בעוה"ר, אז יש להחמיר להתחיל תפילת ערבית אחר צאת הכוכבים (ולא כפי שנוהגים הרבה בציבור), האם כדי לא לאחר הסדר ראוי להקל להתפלל תפילת מנחה קודם פלג וערבית אחר פלג המנחה, כך שיוכלו להתחיל את ליל הסדר מיד בצאה"כ?
 9. ח

  פאה נכרית

  היכן אפשר למצוא תגובה הגונה לספר חו"כ המרבה לפרסם היתר לבישת פאה נכרית? (מלבד קונ' שקה"ח)
 10. ח

  הגישה היותר נכונה בפסיקת ההלכה בזמן הזה

  מאת הרב דניאל אדר

קישורים לאתר 'מורשת מרן'