• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. מ

  אבא שאול ארוך בדורו

  תודה רבה חזק וברוך!
 2. מ

  כף החיים

  לעניין זמן תוספת שבת בסימן רס"א
 3. מ

  אבא שאול ארוך בדורו

  מחילה, אבל אם כבודו לא עיין שם, אז למה מעיר?? וכבר כתבתי בסוגרים שזה חוץ ממה שכתבת... נא עיין טוב לפני שכותב! שבוע טוב...
 4. מ

  אבא שאול ארוך בדורו

  ??
 5. מ

  קבלת הסכמה לספר מהרב יצחק יוסף

  מחילה, הסכמות לחוד וספר לחוד. תעל בבקשה את הספר.... יעבדוך עמים!!
 6. מ

  מי שרוצה להצטרף אלינו שיגיב כאן!

  כנ"ל גם אני אשמח להצטרף. אגב ראיתי לאיזה חכם שהביא משם רבינו החתם סופר זיע"א, שאמר שלמד עם הבחורים בישיבה שלו מסכת נדה, ושאר מסכתות שיש בהם הדברים הרגישים... ואמר שעל ידי התורה לא מגיעים לגברים לא טובים [אמנם שמעתי דעת מרן הגרע"י זלה"ה שאינה כן. ולא ידעתי איה מקום דעתו], ואמר החתם סופר זלה"ה...
 7. מ

  מבחני הרבנות על הלכות נדה. יש למישהו????

  וגם שאר מבחני הרבנות, על כל הנושאים. ואפי' משנים קדמוניות חזקו ואמצו
 8. מ

  עשיית מלאכה במוצאי שבת

  תודה רבה!
 9. מ

  וכי לא חששו לגזל??

  אשמח לתשובה!
 10. מ

  עשיית מלאכה במוצאי שבת

  נו???
 11. מ

  שיעור השמן בחנוכיה

  מחילה מכולם... עיין תוספות מסכת עבודה זרה י"א ע"א ד"ה עוקרין על המלכים דמיוסד שם דכל דבר שהוא לצורך, אין בו משום בל תשחית, ובזה מיישבים את המנהג האיך שורפים קרשים בל"ג לעומר. ועיין באריכות בזה בספר עמודיה אש לגאון הרב אהרן שליו שליט"א שהאריך בפתגמא הדין מפי סופרים וספרים! ומה גם דכאן יש את הענין...
 12. מ

  וכי לא חששו לגזל??

  בגמרא בנדה דף כא. לגבי מראות דמים. מבואר שאחד החכמים אמר לתלמידיו כשהלכו בדרך שמעיל של איש פלוני הוא כמו אחד הצבעים... והם קרעו חתיכות מן המעיל הזה. ולבסוף שילמו לו על כך. וצ"ע דהרי קיי"ל שאסור לגזול אפי' מגוי ע"מ לשלם. [וזאת מפני שהמעשה עצמו אסור. עיין מנחת חינוך שהאריך בזה. וגם בחזון יחזקאל על...
 13. מ

  אבא שאול ארוך בדורו

  בגמרא נדה (כד סוע"ב) הגמרא מביאה כל מיני שמות של חכמים מזמן הגמרא שהיו גבוהים, ואבא שאול היה גבוה מכולם. [חוץ מזה שהגמרא רוצה לומר לנו כמה עוג מלך הבשן היה גבוה] בשביל מה הגמרא מביאה את שאר שמות החכמים שהיו גבוהים? ומלבד מה שכתב מהרש"א במקום. תודה רבה מראש.
 14. מ

  האם צריך לומר את שם "אל" עם האות קו"ף?

  נא להביא מקורות
 15. מ

  בשבת בקרובה יתארח מרן הראשון לציון שליט"א בעיר בית שמש

  בשבת בקרובה יתארח מרן הראשון לציון שליט"א בעיר בית שמש
 16. מ

  שיעור ממרן הראש"ל שליט"א בשבת הקרובה - בהעלותך תשע"ח

  תודה רבה רבה. נשמח מאוד באם יהיה אפשר לעדכן זאת כמה שיוצתר מוקדם
 17. מ

  חכם שלום בציון הרבנית יעל ע"ה

קישורים לאתר 'מורשת מרן'