• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. נ

  מגבות בשבוע שחל בו

  האם צריך להכין מגבות ידים וגוף לשבוע שחל בו ת''ב?
 2. נ

  עשיית אוהל משחק בשבת

  האם מותר לבנות מלגו או מגנטים שיש שיעור טפח כדי לשים מתחת בובות או דמויות פלימוביל? וכן האם מותר לפתוח גגון של עגלת בובה?
 3. נ

  כתיבת פסוקים

  נשאלתי מידיד ואמרתי נשאל לרבנים הגאונים שליט''א מ"ש מרן בחזו"ע סוכות שלא לכתוב פסוקים על קלף אבל אם נכתבו כבר או נדפסו בדפוס אפשר להשתמש בהם, ושאל איך כותבים פסוקים בעלונים וכדו',? נ"ל שאפשר לומר שאולי כ''ז בכתב אשורי אבל כתב רגיל מותר.
 4. נ

  יין פוטר שאר משקים

  שלום לכבוד הרבנים הגאונים שליט''א האם מ''ש יין פוטר שאר משקים זה רק שהוא שתה רביעית מהיין? בקידוש מספיק טעימה אבל אולי אפשר לומר שקידוש זה קבוע ולכן פוטר אפי' בטעימה מ''ש בסתם כך. תודה רבה
 5. נ

  ענית דברים שבקדושה במנין חצרות

  בתקופה שאנו מתפללים בחוץ, נשאלתי : ציבור המתפללים בפסוקי דזמרה או כל מקום אחר בתפילה ושומעים ציבור שאומרים קדושה, האם צריך לענות? וכן אם מתפללים בעזרת נשים ושומעים מהבית כנסת או להיפך (זה קורה שיש מנין נץ ומנין יותר מאוחר) האם צריך לענות? בשורות טובות יגדיל תורה ויאדיר
 6. נ

  הכנה משבת לחול

  א. אדם שמתארח בסעודה בליל שבת ובסוף הסעודה רוצה לקחת את האוכל שנשאר ליום ראשון האם מיקרי הכנה או שזה ראוי לאכילה אז אפשר לקחת? ב. ואם רוצה לקחת לסעודה שניה חלק מהסיר האם זה נקרא בורר להוציא ולשים בקופסא? ג.האם מותר לומר לילד בשבת כדי להרגיעו אני אקנה לך את משחק מחדש?
 7. נ

  שעון מעורר בשבת

  שלום לכבוד הרב שליט"א מה האיסור לכון שעון מעורר בשבת? אם זה רק שגורם להשמעת קול , אזי חזן/ בעל קורא, שצריך לקום מוקדם וחושש שיקום מאוחר האם יכול לכון בשבת הרי גרם הדלקה במקום צורך גדול מותר? (ולכאורה פה נקרא צורך גדול וכבוד הבריות וכו) יגדיל תורה ויאדיר
 8. נ

  כריעה בקדושה

  היכן מובא המקור לנהוג אצל רבים שאומרים בקדושה "וקרא זה אל זה" מצדדים לצדדים? והאם יש ענין בימין תחילה או הפוך?
 9. נ

  להיכנס עם ספר קדש בחליפה לבית הכסא

  שלום וברכה לכבוד הרב שליט''א האם מותר להיכנס לבית הכסא עם משניות כיס בכיס של החליפה או המכנסיים?
 10. נ

  מנין הימים של ברכת הראיה

  שלום וברכה לרבני הארגון שליט''א נשאלתי אדם שבירך על קוף ושאל האם יום הברכה נחשב למנין השלושים והאם היום האחרון נחשב ומותר לברך בו או צריך לחכות עוד יום? תודה רבה
 11. נ

  בענין הגבהת הס''ת ?

  ביום שמוציאים שתי ס"ת ויותר יש נוהגים שמגביהים רק את הראשון ויש שמגביהים את שניהם, ידוע למישהו נידון בזה?
 12. נ

  שיעור השמן בחנוכיה

  נשאלתי האם לשים שמן כוסית מלאה זה לא איסור בל תשחית הרי מספיק חצי שעה במיוחד לאדם שאין מולו אנשים ומדליק בביתו? רציתי לשמוע חוות דעתכם.
 13. נ

  קריאת הפטרה אשכנזי/ספרדי

  אדם שנמצא בבית כנסת אשכנזי שקוראים הפטרה לפי שיטתם האם יקרא כמוהם או שיקרא לפי הספרדים? אם יש מקור לדברים אשמח. תודה רבה
 14. נ

  בדין ברכת הלבנה

  ב''ה אני מקבל למייל הלכה יומית מהארגון "להבין ולהשכיל" והיום שלחו מחזו''ע שטוב להקדים ולומר ברכת הלבנה אפי' ביחיד מאשר בציבור ולהמתין ומאידך קיבלתי לפני כמה ימים שצריך לומר במוצ''ש (ההלכות הנ''ל ידועות לכל) רציתי לדעת א''כ מה עדיף לעשות מוצ''ש או בזמנה ואפי' ביחיד?
 15. נ

  נוסח הקדושה במוסף של ר''ח

  ראיתי למו''ר הראש''ל שליט''א שכתב בספרו 'ילקוט יוסף' בנוסחאות התפילה שצריך לומר במוסף של ר''ח "כתר... ועמך ישראל" ולא כמו בשבת ויו''ט שאומרים "עם עמך" ואולם ראיתי בחו''ע חנוכה עמ' שג- שה שמחלק אך בסוף מביא "אולם הגרי''ח ברב פעלים שגם במוסף של ר''ח ישי להם כנף למלאכים לומר שירה, אנו נוהגים לומר...
 16. נ

  ברכי נפשי בר''ח

  האם אפשר לומר ברכי נפשי לפני ערבית בר''ח אחרי צאת הכוכבים?
 17. נ

  על איזה ספר הראש''ל עובד עכשיו?

  על איזה ספר הראש''ל עובד עכשיו? יש ילקו''י חנוכה חדש?
 18. נ

  בדיני יחוד

  שלום לרבני הארגון החשוב שממשיך את מורשתו של מרן זיע''א באתי בשאלה: האם בנות הנוסעות לנסיעה רחוקה במקום [חשוך(אם זה משנה)] ובלי הרבה תנועה וכן אם שטות בספינה גדולה עם נהג למרחק גדול שלא נראה לעין מהחוף. האם יש יחוד בדבר? ואם יש הבדל בין נהג גוי ליהודי?
 19. נ

  המבדיל בין קדש לקדש בליל יו"ט שני דר"ה

  מרן כותב בחזו"ע ימ"נ עמ' קפב בהע' ב בסוגריים שבלילה השני של ר"ה קודם שיבשלו צ"ל "המבדיל בין קדש לקדש", ובילקו"י כתב את זה בתור סעיף, אך המעין יראה במקורות שמרן הביא משנ"ב וכף החיים שמדברים על יו"ט שחל במוצ"ש ולא שני יו"ט, ואולי לא על יו"ט שני וא"כ למה מרן הביא את זה?
 20. נ

  בענין מלחיה ששמים על תבשיל

  לכבוד הרה"ג שליט"א האם צריך ליחד מלחיה לבשרי ומלחיה לחלבי בעקבות שהרי שמים מלח לתוך תבשיל בשרי והאדים עולים ולכאורה עושים את המלחיה והמלח בשריים, והאם יש הבדל בין מלחיה עם חורים לבין מלחיה בקופסא בלי חורים? תודה רבה יגדיל תורה ויאדיר

קישורים לאתר 'מורשת מרן'