• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. ק

  בונה לחזו"א

  מנורת לד שלא עובדת אבל מחוברת ואדם הזיז את המתג כדי שיעבוד בשוגג וכד' וכן לגבי פתיחת מקרר לדעת החזו"א ודיעמיה האם יש בזה סגירת מעגל הנה בחוט להט פשוט שאין כי החוט נקרע ואין סגירת מעגל אבל בלד לא ידעתי?
 2. ק

  ז/ ברכות

  האם ניתן לברך ז' ברכות באופן שהחופה היתה בצהריים והמסיבה בערב בבית הורי החתן. האם זה דין בסעודה ראשונה או במקום החופה?
 3. ק

  תולעים

  האם צימוקים חייבים בבדיקה או ניתן להקל עפ"י הריב"ש של מיעוט המוצוי?
 4. ק

  מזוזה

  ידוע שדעת הגרע"י לברך על מזוזה כשמוסרה לבדיקה. ויש לשאול האם דוקא כשמוסרה לבדיקה אצל סופר כמו שמשמע מלשונו. ובצירוף הזמן המרובה של הבדיקה או אפי' כשעושה בדיקה בבית לבד תוך כמה דק' גם צריך לברך ומסתברא הכי דהרי הטעם הוא מצד הספק שמא תמצא פסולה. רציתי לדעת חוות דעת הרב שליט"א בנושא.
 5. ק

  הכנה מיו"ט ושבת לחול

  האם מותר להכניס עופות למקפיא ביו"ט דאולי שאני מהכנסה למקרר כיון שניכר שעושה זאת לחול
 6. ק

  בשר וחלב כבישה בכלים

  מה הדין אם הניחו עוף בתוך קופסא של גלידה חלבית. והעוף היה חם.
 7. ק

  נט בר נט באוכלין

  מה דעת הגרע"י לגבי זה האם לכתחילה או דיעבד. עי' הליכו"ע בהערה שכתב דניתן לצרף זאת בדיעבד מה שלא משמע בהלכה למעלה וגם בילקו"י קיצוש"ע כתב לשון של לכתחילה?
 8. ק

  טבילת כלים

  מחבת מתכת שיש לה ציפוי קרמי או שיש מבפנים האם חייבת בטבילה ובברכה?
 9. ק

  טבילת כלים

  מחבת מתכת שיש לה ציפוי קרמי או שיש מבפנים האם חייבת בטבילה ובברכה?
 10. ק

  תערובות

  חציל שנאפה בתנור עם עוף בתוך שקית קוקי (החציל לא בתוך שקית) ואח"כ העבירו את החציל לתנור חלבי האם יש בזה בעיה. באופן שהתנור החלבי ב"י.
 11. ק

  שכחה

  האם מסכת קורונה הפוכה יש בה משום בגד הפוך דקשה לשכחה?
 12. ק

  טהרה

  האם ניתן להקל בבדיקת יום ז' גם בזמן ביה"ש דר"ת או"ד דכל הקולא של טה"ב ח"ב עמ' שיד היינו בתוך 58 דק' דהוא ביה"ש אבל אח"כ לא היקל, וכמו שמשמע מלשונו. אם יש ידיעה על כך מגדולי הוראה אשמח.
 13. ק

  שהחיינו על ראיית חברו.

  מש"כ הרב ללוש שליט"א שאין לברך כשראה בשידור חי. יל"ע בזה מדוע לא, והרי חז"ל לפי הטעם המבואר בחזו"ע ברכות כשדחה את סברת המשנ"ב ודעימיה שפסקו לא לברך כשקיבל מכתב ביאר טעמו דחז"ל תיקנו לברך על ''ראיית פניו'', וא"כ ה"ה כשראה אותו בשידור חי הרי ודאי דאין לזה תורת ראיה ורק לענין הרהור מצאנו דיש בו...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'