• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. י

  חשמל ביו"ט

  מועדים לשמחה! שכחנו בעיו"ט לחבר את התקע של הפלאטה לשקע עם שעון שבת שעוד לא דלק וגילינו את זה רק ביו"ט עצמו וזה גרם לצער רב, והסתפקתי האם היה אפשר להתיר לחבר את התקע לשקע? וחשבתי להתיר ע"פ מה שהביא מרן זי"ע בחזו"ע יו"ט(עמ' נג) שאין למחות בחוזקה בנוהגים היתר בהדלקת חשמל ביו"ט והבא לשאול מורים לו...
 2. י

  חשמל ביו"ט

  מועדים לשמחה! שכחנו בעיו"ט לחבר את התקע של הפלאטה לשקע עם שעון שבת שעוד לא דלק וגילינו את זה רק ביו"ט עצמו וזה גרם לצער רב, והסתפקתי האם היה אפשר להתיר לחבר את התקע לשקע? וחשבתי להתיר ע"פ מה שהביא מרן זי"ע בחזו"ע יו"ט(עמ' נג) שאין למחות בחוזקה בנוהגים היתר בהדלקת חשמל ביו"ט והבא לשאול מורים לו...
 3. י

  פרוכת ושניצלים

  שלום לכבוד הרב, לגבי התשובה על השניצלים קשה לי דהנה האור שמח(על הרמב"ם פ"ג מהל' ברכות ה"ו) כותב שהגדר בדין "כל שיש בו מה' מיני דגן" שאם הה' מיני דגן יהיה חשוב בתבשיל עד שיהפך להיות הרוב אם התבשיל יהיה חזי לאכילה- המיעוט נחשב ומברכים במ"מ כברכת הה' מיני דגן שהוא המיעוט, אבל אם ע"י ריבויו לא יהיה...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'