• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. shriraviv1000

  תשובת הראשל"צ בדין סופלה בשבת

  אשמח שישלחו לכאן את התשובה שהתפרסמה בעבר (מזמן, ולכן לא מצאתי אותה) על אודות חימום סופלה ע"ג הפלאטה בשבת. זה פורסם באחד מירחוני בית יוסף, ונדפס בעלון מרן מאור ישראל. חפשתי חיפוש מחיפוש, ולא מצאתי מאומה.
 2. shriraviv1000

  תיקון לעבירות לפי דעת מרן עטרת ראשנו מהמובא בספר מעיין אומר

  זכורני כי ראיתי בספר מעיין אומר (אשמח מי שיציין את המקור המדויק כי אינו תחת אמתחתי כעת) כי שאלו את מרן זיע"א על אודות תיקונים לחטאים שונים, ואמר כי מה שחטא, בו יתקן על ידי הלימוד. למשל, מי שחטא בשמירת שבת, ילמד הלכות שבת. השאלה היא על אודות מי שפגם בעיניו וכן בברית, כיצד לפי דעת מרן זיע"א יתקן...
 3. shriraviv1000

  בונה וסותר בחשמל

  פתחתי נידון זה, על מנת לקבל מכם הכותבים היקרים, כמה שיותר מקורות לאלו שכתבו את דעת החזון איש, ודחו אותה. כי מרן זיע"א בשו"ת יביע אומר לפי זכרוני הביא רק את הגר"ע עטיה ושבט הלוי. אשמח מאוד לקבל הרבה מאוד ספרים, שכתבו על זה, ודחו את דברי החזון איש. יישר כוח עצום עד למאוד!
 4. shriraviv1000

  מקור למעשה של הבן איש חי

  מצאתי כתוב: ישנה שאלה מעניינת. מדוע הקב"ה העניש את המצריים דוקא בקריעת ים סוף? הלא קודם לכן, עינו את בני ישראל בפרך מאתיים ועשר שנים. ומדוע חיכה כביכול הקב"ה להענישם דוקא בטביעה בים סוף ולא בעונש אחר? על מנת להבין דברים אלו, יש להקדים בזה מעשה אשר היה, וסיפר אותו מרן הבן איש חי. דבר זה שאנו...
 5. shriraviv1000

  ברכת כהנים קטן וגדול האם קוראים כהנים בדעת רבנו

  אשמח מאוד לדעת אם יש בתורת רבנו בזה, כי יש מחלוקת פר"ח ושכנה"ג יד אהרן ועוד יש על זה תשובה ארוכה בשו"ת דברי בניהו (הוא כתבן גדול, לומד בבית מדרשו של הגר"מ אליהו זצ"ל). מרן מביא מספריו מידי פעם. השאלה היא, מה דעת רבנו בזה, לא מצאתי.
 6. shriraviv1000

  נושא מחודש בדורות האחרונים - ברכת הטוב והמטיב

  ראיתי מאמר מחודש, על אודות ברכת הטוב והמטיב למי שקנה גנרטור לכבוד שבת. ששמח שמחה רוחנית. אציג כאן מאשר העליתי בזה, והשתדלתי לדון ממשנתו של מרן עטרת ראשנו, ואשמח לקבל תגובות: אמרתי לדון על אודות מה שראיתי שנדפס בירחון עטרת שלמה (גיליון ח, שנת התשס"ג, עמ' עד-פו) בו הובא מאמרו של הגאון ר' שלמה...
 7. shriraviv1000

  ברכת מעין שבע במניינים המתקיימים עתה בחצרות בתי הכנסת

  שאלוני על כך, ואני זוכר שמרן הראשל"צ שליט"א דיבר על כך, אך לא מצאתי מקומו (כמדומני בשיעורו אחד האחרונים). אשמח מאוד לקבל מקור לכך מתורת מרן עטרת ראשנו זצ"ל, או כל ספר אחר. יישר כוח!
 8. shriraviv1000

  שאלה בדעת מרן רבנו הגדול בהלכות יום הכפורים

  אודות מה שכתב מרן זיע"א וכן מו"ר שליט"א בילקוט יוסף על אודות קטן ביום הכיפורים, שאם הוא בן 11 שנים, אם יכול לשאת את כל התענית, יתענה כל הצום כולו. ואילו בחזון עובדיה כתב בימים נוראים, כי היום בגיל 12 יתענה עד חצות היום ולא יותר. ואם כן סותרים הדברים?
 9. shriraviv1000

  מקור למי שבא בחלום

  שלום רב וישע יקרב לכל בני התורה היקרים המסולאים בפז ושותים בצמא דברי קדשו של מרן עטרת ראשנו זיע"א. רציתי לשאול, אדם שבאים אליו בחלום (והחלום אמת, ואין בו משום דבר שבא מהאוכל שאכל, וכדומה) היכן מובא בספרים כי אין אפשרות לבוא בחלום אלא אם כן נתנו לו רשות מבית דין של מעלה? זה מאוד דחוף בשבילי, אני...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'