• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. ד

  תחנון ביום ירושלים

  שלום וברכה: מה הדין לגבי יום ירושלים שזה יום שנעשו בו ניסים לישראל ויש יותר סיבה מיום העצמאות לא לומר תחנון, האם אומרים או לא? זכור לי שמו"ר עטרת ראשנו הגרע"י זצ"ל כתב שאין אומרים ביום ירושלים תחנון, אבל שמעתי שאומרים שחזר בו?
 2. ד

  בל תוסיף בספירת העומר

  שלום וברכה: מצות ספירת העומר היא בעצם הספירה וזוהי פעולת מצוה שעושה אותה פעמיים. ואינו דומה לתפילין, דבתפילין החיוב כל היום ויכול לקיים המצוה כמה פעמים, אבל בספירת העומר ברגע שספר יצא יד"ח ושוב אינו מחוייב לספור וא"כ זה דומה ליושב בסוכה ביום השמיני שכבר לא מחוייב במצות סוכה ועובר על בל תוסיף...
 3. ד

  בל תוסיף בספירת העומר

  שלום כבוד הרב: מקובל אצל מנהג הספרדים לספור ספירת העומר בבוקר לאחר התפילה ללא ברכה, ולכאו' יש כאן בל תוסיף שהרי כבר ספר בלילה בברכה? תודה רבה
 4. ד

  זמן שחרית

  לאחר ד' שעות קורין ק"ש ללא ברכותיה והסתפקי דהרי כת' דמי שלא אמר אמת ויציב בשחרית לא יצא יד"ח וא"כ כיצד יש לנהוג?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'