• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

  1. י

    חשמל ביו"ט

    מועדים לשמחה! שכחנו בעיו"ט לחבר את התקע של הפלאטה לשקע עם שעון שבת שעוד לא דלק וגילינו את זה רק ביו"ט עצמו וזה גרם לצער רב, והסתפקתי האם היה אפשר להתיר לחבר את התקע לשקע? וחשבתי להתיר ע"פ מה שהביא מרן זי"ע בחזו"ע יו"ט(עמ' נג) שאין למחות בחוזקה בנוהגים היתר בהדלקת חשמל ביו"ט והבא לשאול מורים לו...
  2. י

    חשמל ביו"ט

    מועדים לשמחה! שכחנו בעיו"ט לחבר את התקע של הפלאטה לשקע עם שעון שבת שעוד לא דלק וגילינו את זה רק ביו"ט עצמו וזה גרם לצער רב, והסתפקתי האם היה אפשר להתיר לחבר את התקע לשקע? וחשבתי להתיר ע"פ מה שהביא מרן זי"ע בחזו"ע יו"ט(עמ' נג) שאין למחות בחוזקה בנוהגים היתר בהדלקת חשמל ביו"ט והבא לשאול מורים לו...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'