• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
 • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

תוצאות חיפוש

 1. י

  מסרק בשבת

  מרן בס"ס שג אסר לסרוק בשבת שא"א שלא יעקרו שערות. האם אפשר לומר שזה דבר אישי כל אדם לפי מצבו, כלומר שאם האשה תנסה בימי החול לסרוק ותראה שאין השערות נתלשות כלל, האם יהיה מותר לה לסרוק? בנוסף, ישנם אנשים שמסתרקים ושערם קצר יחסית, האם גם להם נאמר שודאי נעקרות שערות?
 2. י

  טבילה

  לפי מש"כ הרמ"א בס"ס קצח שאין לספר לא הולכת, וכתב בשו"ת שבט הקהתי ח"א ס' שאפשר לשקר אך עדיף לומר דבר הנשמע לשני פנים. האם בימי הסגר יהיה אפשר לומר את האמת לשוטר שעוצר את האשה, במקרה שחוששת שמה שתגיד זה לא ישמע אמין ויש חשש לקנס? מקרה שהיה באחד שחזר בתשובה וכנראה לא קיבל הדרכה טובה, וקנה מיטה...
 3. י

  ברכת הגפן

  יש יין בהכשר הרב רובין, שברכיבים כתוב 50% יין והשאר זה רכז מנגו ושאר חומרים כולל חומרי טעם. האם אפשר לברך על זה הגפן?
 4. י

  זריחת הלבנה

  מה הכוונה 'זריחת הלבנה' המופיע בשער הכוונות על עניין תיקון ליל הושענא רבא שהוא בשעה עשר וחצי בערך בליל הושענא רבא (כ"כ בספר סוכה בציון, ובלוח עיתים לבינה כתב הוא בשעה 22:37), הרי כבר בתחילת הלילה רואים את הלבנה?
 5. י

  שינה חוץ לסוכה

  בחזו"ע סוכות (עמ' רא) פסק שהרואה את חבירו שנרדם חוץ לסוכה טוב להעירו. ובהערה בעמ' רד הביא מש"כ בשו"ת משנה הלכות דס"ל שאין צריך להעיר מי שנרדם בבית המדרש, משום דתשבו כעין תדורו שכך הדרך בכל ימות השנה, שכל שמותר לו ללמוד חוץ לסוכה, אין איסור אם ירדם מעט. ע"ש. ובכל זאת הרב כתב על דבריו שנראה יותר...
 6. י

  הפגת צינה בשבת

  ידוע שבשבת אסור לרחוץ במים חמים ודעת מרן הרב עובדיה זצ"ל שיש לאסור גם בפושר ורק צונן מותר אך השאלה היא מה הדין אם רצוני להוסיף מעט מאוד מים חמים רק כדי 'לשבור את הקור' אך המים נשארים צוננים? שבחזו"ע שבת ח"ו עמ' פ' הביא דברי הרדב"ז שכתב שאף להפיג צנתן הוא בכלל גזרת המרחצאות ואסור. אמנם הרב למד...
 7. י

  הפסק בתקיעות

  אם לפי הש"ע שמכיון שיש ספק מהם התקיעות שעליהם דברה התורה לכן כל התקיעות נצרכות מספק. ועפ"ז פסק הרב עובדיה שאין להפסיק בוידוי בין התקיעות. א"כ מדוע מפסיקים בתפילה בין התקיעות דמיושב לתקיעות של הלחש והחזרה, שהרי מרן הש"ע פסק (תקצ סעיף ד) שירא שמים יתקע בתקיעות דמיושב בנשימה אחת ובמעומד בשתי נשימות...
 8. י

  הפגת צינה בשבת

  ידוע מה שפסק מרן הש"ע בס' שכו שמותר לרחוץ בשבת כל הגוף בצונן. השאלה היא מה הדין במקרה שרוצה לחמם מעט את המים אך עדיין להשאירם צוננים. דהנה בחזו"ע שבת ח"ו עמ' פ' הביא דברי הרדב"ז שכתב שאף להפיג צנתן הוא בכלל גזרת המרחצאות ואסור. אמנם הרב למד מדבריו שיש לאסור פושר, אך אפשר לומר משום שזהו הנידון...
 9. י

  השבת אבידה

  בעל חנות הביא לי שקית של אבדות שנשכחו בחנות ורציתי לדעת מה צריך לעשות בהם א) שקית עם שני בגידי ילדים חדשים ממש. אין בהם שום סימן מיוחד. ונשכחו לפני כשנה ב) טושים פשוטים ג) קשת של ילדות ד) אוזניות שלא עובדות כל כך טוב
 10. י

  קונטרס הראיות

  הריא"ז מזכיר הרבה שיש לו ספר הנקרא קונטרס הראיות. האם יש לנו אותו כיום?
 11. י

  שאלות והערות בדיני תשעה באב

  חלק מהדברים נכתבו בעבר, אך יש בהם מעט תוספת ואולי יהיה לתועלת לת"ח החדשים באתר. א) בחזון עובדיה עמ' רג התיר בתשעת הימים לפתוח מסעדה בשרית. הרב הביא מחלוקת בין הפני משה למשנה למלך אי אמרינן לפני עור כשיכול למצוא את האיסור אצל ישראל. דהפני משה מתיר והמשנה למלך אסר. הרב הביא (עמ' רה) שבספר...
 12. י

  שאלות בעידן הקורונה

  א. האם אפשר לכבס מסיכה מבד בימים האלו? האם אפשר להחשיבה כבגדי תינוקות שמרבים להתלכלך ועוד שמקפידים לנקותו באופן תדיר. ב. האם אפשר לחדש מסיכה חדשה בימים אלו, מסיכה מבד רב פעמית וכן חד פעמי? ג. האם אפשר לרסס אלקוג'ל על מסיכה מבד בשבת? ד. אדם שלחוץ מהמגפה ומרגיש שהוא חייב להתרחץ במים חמים, האם...
 13. י

  משקפיים בתשעת הימים

  האם מותר לקנות משקפיים בתשעת הימים? לא ראיתי בפוסקים שדנו בזה חוץ מספר נטעי גבריאל שהתיר משום שאין בו שמחה כל כך. האם יש קשר בין ברכת שהחיינו לקנייה, שאם לא מברכים שהחיינו על משקפיים א"כ מותר? ומה הדין במי שכבר קנה האם יכול ללובשו?
 14. י

  רחיצה בתשעת הימים

  ידוע מחלוקת הראשונים אם יש איסור רחיצה בתשעת הימים או רק בשבוע שחל בו תשעה באב ויש אומרים שאף מיז' בתמוז אסור. ועוד יש מחלוקת ראשונים אם האיסור הוא רק במים חמים אך במים צוננים מותר. או אף בצונן אסור. כמבואר בב"י ס' תקנא ובש"ע וברמ"א שם סעיף טז. הנה פוסקים זמנינו דנו האם בארצנו שחם מאוד האם יש...
 15. י

  דו"ח בשבת

  מעשה שהיה שבליל שבת אברך אחד נתפס ע"י שוטר משום שהוא לא לבש מסיכה. השוטר ביקש שימסור לו מספר ת"ז והאברך לא רצה. מה יש לעשות למעשה במקרה כזה האם יכול לומר את הת"ז שהרי השוטר יכתוב? האם יש לחלק בין אם הוא כותב ביד או במחשב, שהרי השוטר יכול לעשות עבירות חמורות יותר כגון לעצור אותו לנסוע במכונית או...
 16. י

  מצבנו בתקופה האחרונה

  ראיתי כאן https://www.prog.co.il/articles/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.1284/ כתבה בעניין ההפליות שיש בתקופה האחרונה נגד החרדים. שמעתי גם את הרב בניזרי מדבר על כך בכאב לב. אפשר לזעוק ולפרסם זאת ברבים וגם זה יכול לעשות שינוי בע"ה אבל הכי חשוב לא...
 17. י

  הכוונה בשם אלקינו

  הכוונה בשם אלקינו א) פסק הטור בסימן ה' וז"ל- ויכוין בברכותיו פירוש המלות שמוציא מפיו. ובהזכירו השם יכוין פי' קריאתו באל"ף דל"ת לשון אדנות שהוא אדון הכל ויכוין עוד פי' כתיבתו ביו"ד ה"א לשון הוי"ה שהוא היה והוה ויהיה ובהזכירו אלהים יכוין שהוא תקיף אמיץ אשר לו היכולת בעליונים ובתחתונים כי אל לשון...
 18. י

  הכשר הבשר

  יש בקישור הזה שאלה נחוצה מאוד בימינו על הכשר הבשר כל מי שיש לו מידע שיעזור בנושא אשמח לשמוע
 19. י

  ירחון האוצר

  מי שיש לו אפשרות להעלות את ירחון האוצר חלק לז' אודה לו מאוד
 20. י

  מניין עם אפיקורס

  שאלה מעניינת שנשאלתי. אדם שמכיר מישהו דתי ואעפ"כ יש לו דעות אפיקורסיות. אותו אדם הוא בן תורה שיודע ספר ודיבר עם השני על אותם דעות כוזבות ובכל זאת לא הצליח להוציא אותו מזה, וברור לו הדבר שדעות אלו הם בגדר אפיקורסות לפי המבואר ברמב"ם. האם אפשר לצרף למניין את האיש הנ"ל?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'