• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

תוצאות חיפוש

 1. נ

  ספר הלכה ברורה סימן לא לגבי הנחת תפילין בחול המועד.

  דיוק מרבנו בחיי על התורה שהרב לא הביא.והוא תלמיד רשב"א גם בזמן הריטב"א שהביא הרב הלכה ברורה. "...ויש לך להתעורר בכאן כי נרשם בכאן אות שי"ן שהיא הלכה למשה מסיני, והוא כאלו אמר וראו כל עמי הארץ כי שי"ן עליך ויראו ממך. ועוד חלוף השם הגדול בא"ת ב"ש עולה במספר שי"ן, והוא שי"ן רבתי של שיר השירים...
 2. נ

  מה דעת הרב עובדיה האם רשי פוסק?

  מרן הרב עובדיה יוסף בספרו הליכות עולם על ספר בן איש חי חלק א עמוד טו כותב על יחסו של מרן הבית יוסף לפירושי רש"י ותוספות (הביא אחרונים -הרדב"ז רבי עקיבא איגר והגר"י פלאג'י)...וכן בנו מרן רב יצחק יוסף בספרו עין יצחק חלק א עמוד שנז כתב שרש"י אינו פוסק לפי המאירי והחיד"א והבית יוסף.(והביא עין יצחק...
 3. נ

  האם בספר הלכה ברורה דן בדקדוק באותיות ק"ש האם הוי מן

  רבי יהונתן (בן רבי דוד הכהן) מלוניל (נולד במאה ה-12 (1135?)[1] - 1211, עכו)היה מהבולטים שבבעלי התוספות בפרובאנס. כותב בחידשיו למסכת ברכות(דף טו א?)שצריך לדקדק באותיות קריאת שמע מן התורה שנאמר ולמדתם.שיהא לימודך תם. אמנם השאגת אריה(שו"ת סוף סימן ב) לא ראה ספר זה וכתב שזה מדרבנן. וכן מהבית יוסף...
 4. נ

  איפה יחס הרב עובדיה יוסף לדברי הכף החיים סופר לגבי פסיקה כזוהר.

  מחלוקת חכמי ספרד [כף החיים] כנגד חכמי אשכנז[משנה ברורה]לגבי פסיקה כזוהר כף החיים סופר סימן כה(עה) כתב הכנסת הגדולה בכללי הפוסקים אות א׳ וזה לשונו: כל דבר שלא הוזכר לא בגמרא בבלי ולא בגמ׳ ירושלמי, ולא דברו בהם הפוסקים אשר מפיהם אנחנו חיים ועליהם אנו סומכים בכל דבר, אף על פי שבעלי הקבלה דברו בו...
 5. נ

  מדוע ולמה לא מפרסמים בספרי רב עובדיה יוסף ובנו רב יצחק יוסף וכן בספר הלכה ברורה להרב דוד יוסף את הקדמת מרן רבי יוסף קארו לספרו שולחן ערוך

  נתן New member לפני 58 דקות #1 הקדמת מרן רבי יוסף קארו לספרו שולחן ערוך אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו ומשירי אהודנו: במה אקדם ה' אכף לאלקי מרום, אשר ממעון קדשו מן השמים הופיע ברוב רחמיו וחסדיו, והשפיע מטובו על שפל אנשים כמוני, לחבר ספר הנותן אמרי שפר, החיבור הגדול שחברתי על הארבעה טורים...
 6. נ

  מים אחרונים עם נטילה לצרכיו.

  בילקוט יוסף במקורות הסתפק במקרה שצריך ליטול מים אחרונים ועשה צרכיו ונשאר בצריך עיון.(לפחות במהדורה שאני ראיתי) האם נפתר הספק? והנה יש 3 שיטות במים ראשונים ועשית צרכיו. והאור לציון הציע שיטול לצרכיו ללא כלי. והנה לדעת חלק מרבותינו עיין בן איש חי מים אחרונים צריכה כלי.ואם כן אולי יטול לצרכיו ללא...
 7. נ

  לשון הרע, ההבבדל בין החפץ חיים לרב הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

  שמעתי את הרב מדבר בלווין שאפשר לסמוך על שיטת הרמב"ם בלשון הרע מכיון שהוא מרא דאתרא. 1.מה ההבדל בין שיטת הרמב"ם לשיטת החפץ חיים בלשון הרע? 2.באיזה ספר אפשר לראות את המחלוקת?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'