• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

תוצאות חיפוש

 1. נ

  שעון מעורר בשבת

  שלום לכבוד הרב שליט"א מה האיסור לכון שעון מעורר בשבת? אם זה רק שגורם להשמעת קול , אזי חזן/ בעל קורא, שצריך לקום מוקדם וחושש שיקום מאוחר האם יכול לכון בשבת הרי גרם הדלקה במקום צורך גדול מותר? (ולכאורה פה נקרא צורך גדול וכבוד הבריות וכו) יגדיל תורה ויאדיר
 2. נ

  כריעה בקדושה

  היכן מובא המקור לנהוג אצל רבים שאומרים בקדושה "וקרא זה אל זה" מצדדים לצדדים? והאם יש ענין בימין תחילה או הפוך?
 3. נ

  להיכנס עם ספר קדש בחליפה לבית הכסא

  שלום וברכה לכבוד הרב שליט''א האם מותר להיכנס לבית הכסא עם משניות כיס בכיס של החליפה או המכנסיים?
 4. נ

  מנין הימים של ברכת הראיה

  שלום וברכה לרבני הארגון שליט''א נשאלתי אדם שבירך על קוף ושאל האם יום הברכה נחשב למנין השלושים והאם היום האחרון נחשב ומותר לברך בו או צריך לחכות עוד יום? תודה רבה
 5. נ

  בענין הגבהת הס''ת ?

  ביום שמוציאים שתי ס"ת ויותר יש נוהגים שמגביהים רק את הראשון ויש שמגביהים את שניהם, ידוע למישהו נידון בזה?
 6. נ

  שיעור השמן בחנוכיה

  נשאלתי האם לשים שמן כוסית מלאה זה לא איסור בל תשחית הרי מספיק חצי שעה במיוחד לאדם שאין מולו אנשים ומדליק בביתו? רציתי לשמוע חוות דעתכם.
 7. נ

  קריאת הפטרה אשכנזי/ספרדי

  אדם שנמצא בבית כנסת אשכנזי שקוראים הפטרה לפי שיטתם האם יקרא כמוהם או שיקרא לפי הספרדים? אם יש מקור לדברים אשמח. תודה רבה
 8. נ

  בדין ברכת הלבנה

  ב''ה אני מקבל למייל הלכה יומית מהארגון "להבין ולהשכיל" והיום שלחו מחזו''ע שטוב להקדים ולומר ברכת הלבנה אפי' ביחיד מאשר בציבור ולהמתין ומאידך קיבלתי לפני כמה ימים שצריך לומר במוצ''ש (ההלכות הנ''ל ידועות לכל) רציתי לדעת א''כ מה עדיף לעשות מוצ''ש או בזמנה ואפי' ביחיד?
 9. נ

  נוסח הקדושה במוסף של ר''ח

  ראיתי למו''ר הראש''ל שליט''א שכתב בספרו 'ילקוט יוסף' בנוסחאות התפילה שצריך לומר במוסף של ר''ח "כתר... ועמך ישראל" ולא כמו בשבת ויו''ט שאומרים "עם עמך" ואולם ראיתי בחו''ע חנוכה עמ' שג- שה שמחלק אך בסוף מביא "אולם הגרי''ח ברב פעלים שגם במוסף של ר''ח ישי להם כנף למלאכים לומר שירה, אנו נוהגים לומר...
 10. נ

  ברכי נפשי בר''ח

  האם אפשר לומר ברכי נפשי לפני ערבית בר''ח אחרי צאת הכוכבים?
 11. נ

  על איזה ספר הראש''ל עובד עכשיו?

  על איזה ספר הראש''ל עובד עכשיו? יש ילקו''י חנוכה חדש?
 12. נ

  בדיני יחוד

  שלום לרבני הארגון החשוב שממשיך את מורשתו של מרן זיע''א באתי בשאלה: האם בנות הנוסעות לנסיעה רחוקה במקום [חשוך(אם זה משנה)] ובלי הרבה תנועה וכן אם שטות בספינה גדולה עם נהג למרחק גדול שלא נראה לעין מהחוף. האם יש יחוד בדבר? ואם יש הבדל בין נהג גוי ליהודי?
 13. נ

  המבדיל בין קדש לקדש בליל יו"ט שני דר"ה

  מרן כותב בחזו"ע ימ"נ עמ' קפב בהע' ב בסוגריים שבלילה השני של ר"ה קודם שיבשלו צ"ל "המבדיל בין קדש לקדש", ובילקו"י כתב את זה בתור סעיף, אך המעין יראה במקורות שמרן הביא משנ"ב וכף החיים שמדברים על יו"ט שחל במוצ"ש ולא שני יו"ט, ואולי לא על יו"ט שני וא"כ למה מרן הביא את זה?
 14. נ

  בענין מלחיה ששמים על תבשיל

  לכבוד הרה"ג שליט"א האם צריך ליחד מלחיה לבשרי ומלחיה לחלבי בעקבות שהרי שמים מלח לתוך תבשיל בשרי והאדים עולים ולכאורה עושים את המלחיה והמלח בשריים, והאם יש הבדל בין מלחיה עם חורים לבין מלחיה בקופסא בלי חורים? תודה רבה יגדיל תורה ויאדיר
 15. נ

  טבילת פחית שתיה

  שלום וכט"ס לרבנים הממשיכים את מורשתו של מרן זיע"א. ראיתי בספר "ויצבור יוסף" שמסביר את דברי ה"יבי"א" שאומר שהקונה בקבוק 'ויסקי' אינו צריך להוריק את תכולתו שוא"ת, אינו מדובר אם שותה ישר מפחית ועוד שלכאורה מרן דיבר רק על זכוכית ולא על ברזל כפחית שטומאה מדאורייתא, ע''כ אין לשתות ישירות מהפחית אלא...
 16. נ

  בענין אמירת תחנון במקום שאין ס"ת

  שלום וברכה לרבנים הי"ו נשאלתי שאלה מבחור ישיבה ספרדי וזה לשון השואל : אני לומד בישיבה ספרדית בבני ברק, ואחד מהימים שהינו בקעמפ התפללנו שחרית בתחילת מסלול, ושבאנו לומר תחנון הר''י שלי שגם הוא ספרדי אמר שלא אומרים נפילת אפים במקום שאין ס"ת וזה לא מקום קבוע לתפילה, וראיתי שהוצאתם קונטרס נפלא...
 17. נ

  הלכות בין הזמנים

  בס"ד הוצאנו קונטרס של הלכות מעשיות לימי בין הזמנים ע"פ פסקי מרן זיע"א ומרן שליט"א ניתן להשיג מודפס וכן במייל למי שירצה שישאיר הודעה
 18. נ

  ילקו"י ימים נוראים

  מישהו יודע מה ההבדל בין ילקו"י ימ"נ תשע"ה לתשע"ו , שמתי לב שיש משהו בהקדמה, השאלה אם גם בהלכות יש תוספת?
 19. נ

  בענין מסירת שיעור לנשים

  במדור שאל את הרב, דנו בענין מסירת שיעור לנשים ורציתי להוסיף שמעתי מהר' יעקב סיני שאמר שיש הקלטה שמרן זיע"א אומר שבציערותו הוא היה מוסר שיעור לנשים והיה מושיב את הרבנית בשורה הראשונה ומסתכל עליה כל השיעור אך כבר בזקנותו אמר שכבר אין לו את היצר הרע הזה ולכן הוא מוסר שיעור (ואולי כונתו לשיעור שמסר...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'