• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

תוצאות חיפוש

 1. נ

  ספר הלכה ברורה סימן לא לגבי הנחת תפילין בחול המועד.

  דיוק מרבנו בחיי על התורה שהרב לא הביא.והוא תלמיד רשב"א גם בזמן הריטב"א שהביא הרב הלכה ברורה. "...ויש לך להתעורר בכאן כי נרשם בכאן אות שי"ן שהיא הלכה למשה מסיני, והוא כאלו אמר וראו כל עמי הארץ כי שי"ן עליך ויראו ממך. ועוד חלוף השם הגדול בא"ת ב"ש עולה במספר שי"ן, והוא שי"ן רבתי של שיר השירים...
 2. נ

  מה דעת הרב עובדיה האם רשי פוסק?

  מרן הרב עובדיה יוסף בספרו הליכות עולם על ספר בן איש חי חלק א עמוד טו כותב על יחסו של מרן הבית יוסף לפירושי רש"י ותוספות (הביא אחרונים -הרדב"ז רבי עקיבא איגר והגר"י פלאג'י)...וכן בנו מרן רב יצחק יוסף בספרו עין יצחק חלק א עמוד שנז כתב שרש"י אינו פוסק לפי המאירי והחיד"א והבית יוסף.(והביא עין יצחק...
 3. נ

  האם בספר הלכה ברורה דן בדקדוק באותיות ק"ש האם הוי מן

  זו הקדמה.לא תשובה.
 4. נ

  האם בספר הלכה ברורה דן בדקדוק באותיות ק"ש האם הוי מן

  הרב בהליכות עולם בהקדמה קבע שזה כלל לפי מרן הבית יוסף וסיעתו ולא במקום מסוים.
 5. נ

  האם בספר הלכה ברורה דן בדקדוק באותיות ק"ש האם הוי מן

  אם כן מה כלל קבע רב עובדיה יוסף בספרו הליכות עולם שאין רש"י פוסק.וסתם ולא פירש.ולפי דבריכם הרי כן הוא פוסק? מתי כן ומתי לא?
 6. נ

  האם בספר הלכה ברורה דן בדקדוק באותיות ק"ש האם הוי מן

  איפה הרד"ק כתב כן? גם הרב עובדיה יוסף בהליכות עולם-יחס הבית יוסף לרשי כתב בשם המאירי רעק"א והחידא שאין רשי פוסק כלל.וכן הביא מהשיטה מקובצת על תוספות. איפה האחרונים? גם הרב אברהם יוסף אמר לי שהרב בן איש חי לא פסק לומר מכניע מינים.לא כתב דרך פסק.משמע שכל שלא פוסק להדיא אינו דרך פסק.
 7. נ

  האם בספר הלכה ברורה דן בדקדוק באותיות ק"ש האם הוי מן

  רבי יהונתן (בן רבי דוד הכהן) מלוניל (נולד במאה ה-12 (1135?)[1] - 1211, עכו)היה מהבולטים שבבעלי התוספות בפרובאנס. כותב בחידשיו למסכת ברכות(דף טו א?)שצריך לדקדק באותיות קריאת שמע מן התורה שנאמר ולמדתם.שיהא לימודך תם. אמנם השאגת אריה(שו"ת סוף סימן ב) לא ראה ספר זה וכתב שזה מדרבנן. וכן מהבית יוסף...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'