• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

תוצאות חיפוש

 1. א

  טבילת כלים

  שלום רב, הבנתי ממכתב של רבינו הראשל"צ שליט"א שבמקרה ואין אפשרות לטבול כלים, וגם לא מוכר לי גוי שניתן להלוות לו, ניתן להלוות לגוי דרך הרבנות, איך עושים זאת?
 2. א

  חיסון לקורונה

  עיין תוספתא תענית (פרק ב בוף משנה יא) וז"ל: אבל בטוחים אנו שאין המקום מביא מבול לעולם שנאמר וכו' רבי יוסי אומר מבול של מים אין, אבל מבול של דבר לעובדי כוכבים לימות המשיח יש, שנאמר ואקח את מקלי את נועם וגו' מהו אומר ותופר ביום ההוא. ע"כ.
 3. א

  חילוק שקיק תה לשתיים בשבת

  ואעיקרא דדינא, לכאורה אין לחוש לתיקון כלי בנידון דידן, על פי הסברא שכתב רבינו שליט"א בילקוט יוסף (שבת כרך ב עמוד תרפ, משארית יוסף ח"ג על סימן שיד) אודות הפרדת גביעי אשל, דאינו חשיב כעושה כלי חדש, שכבר שם כלי עליו, וראוי לשימוש גם כאשר הגביעים מחוברים זה לזה, והפרדת הגביעים היא לרווחא דמילתא...
 4. א

  חילוק שקיק תה לשתיים בשבת

  תודה רבה לכבוד הרב שליט"א, עדיין נפשי בשאלתי על מי שכבר עשה כן, איזה תיקון יש לו?
 5. א

  חילוק שקיק תה לשתיים בשבת

  שלום רב, חלק מהשקיקי תה הנמכרים ניתן לחלקם לשתיים, כי הינם שני שקיקים קטנים נפרדים, ועומדים בהמשך בד אחד, ודבוקים בקצותם. האם מותר בשבת לחלקם ע"י הפרדת דבקותם מצד אחד, ומהצד השני, ע"י חיתוך במספריים או קריעה ביד. תודה רבה.
 6. א

  האם זה נקרא משלוח מנות כשר?

  שלום, ואני שמעתי על מי שמתכונן להכין למשלוח מנות, 1: גלידה 2: גביעים איכותיים והנה לכאורה גם אם יסמוך על הסוברים שמשקה נחשב מנה, כיון שאוכלים את הגלידה עם הגביע בבת אחת, יש לדמות זה למולייתא, שפסק מרן זצ"ל (חזו"ע פורים ע' קכו והלאה), שיש להוסיף עוד מנה. מה הדין?
 7. א

  לחפש ילד קטן לילדה

  שלום הרב, לאחרונה בתלמוד תורה (גן ב') הילדים למדו השמחות במשפחה, וכמובן אחד הנושאים היה הנישואין, ולהציג זאת, הלבישו אחד הילדים עם שמלת כלה וכתר על הראש עם הינומא, האם טוב עשו ולכתחילה, או שיש לעורר לעתיד שימנעו מלעשות כן? תודה מראש.
 8. א

  עיקר וטפל בברכות

  שלום רב, עיין יביע אומר חלק ז (חאו"ח סימן לב בהערה שמתחילה בד"ה והנה בברכות, בד"ה ומכל מקום) שמרן זצ"ל מחזיק בסברא של השבילי דוד וז"ל: דהא דקיי"ל מברך על העיקר ופוטר את הטפילה, ואפילו באוכל אותם זה אחר זה, כגון מליח ופת, זהו כשאין רצונו לאכול הטפל, ואינו חפץ בו כלל, אלא שאוכלו כדי ללפת את...
 9. א

  נטילת ידיים שחרית לקטנים

  תודה רבה לכבוד מורינו הרב שליט"א! נהנים מאד מתשובותיכם המחכימות, ומודים לכם מקרב לב! ברצוני לברר אם טוב הבנתי מתוך דבריכם נקודה מסויימת, והיא שגדול שנטל ידיו שחרית ונגע בידיו של קטן שלא הגיע לחינוך ולא נטל ידיו שחרית, אין צריך לחזור וליטול ידיו. וזאת, משום שעיקר דין זה שהנוגע צריך ליטול שוב הוא...
 10. א

  בענין דבר מגולה בלילה

  שלום רב, סיר שבו מרק ירקות מרוסקים לגמרי עד שהפך להיות נוזלי, עבר את הלילה כשהמכסה עליו אבל לא אטם את כל פתח הסיר. מה יש לעשות עם המרק?
 11. א

  מברשת שיניים בשבת

  אמנם בילקוט יוסף הקיצור, כתב בסוגריים ליישב זאת, מה שאסר ביביע אומר לרחוץ המברשת משא"כ בהליכות עולם התיר, דיש לחלק היכא דמשפשף ביד דאסור והיכא דמקלח מים על המברשת דמותר. וא"כ הדרא קושיא לדוכתה. ועוד, בביאורים שאליהם ציינתם בילקוט יוסף, מבואר שלכאורה במציאות שהזכרתי לעיל יש לומר דאין לחוש להכנה...
 12. א

  מברשת שיניים בשבת

  מדברי מרן זצ"ל ביביע אומר (חלק ד סימן ל אות כ) ובהליכות עולם (חלק ד עמוד ר) וילקוט יוסף (סימן שכו סעיף טו), יוצא שאמנם אין חובה לייחד מברשת שיניים לשבת, ורק ממידת חסידות ראוי לעשות כן להינצל מחשש עובדין דחול, אבל מה שיש ליזהר הוא שלא לנקות את המברשת בגמר השימוש אם אינו עתיד להשתמש בה עוד בשבת...
 13. א

  נטילת ידיים שחרית לקטנים

  שלום רב, הנה ידוע כמה מעלות טובות למי שנזהר ליטול ידיהם של בניו ובנותיו גם כשהם קטנים וקטני קטנים, ובמיוחד שזה מזכה אותם לטהרת הנפש. ונפשי בשאלתי עד היכן יש להקפיד בפרטים שבזה. שהרי מי שנגע בידיו של חבירו שעדיין לא נטל ידיו שחרית, עליו ליטול עוד הפעם את ידיו, וכן, אין נוטלים ידיים ממי שעדיין לא...
 14. א

  ברכת שחלק מחכמתו

  שלום רב, שמעתי מפיו של מרן זצ"ל, שאין לברך על נשיא ארה"ב מכיון שאינו לובש שום בגד של מלכות, והזכיר שכשנפגש איתו, כמדומני שהזכיר את 'קלינטון', אז לא בירכו עליו מטעם זה, והוסיף בבדיחותא בסגנון "זה מלך זה? לבוש כמו אזרח רגיל...!". אמנם כמדומני שהוסיף עוד, שעל מלך ספרד, אז לפני עשרות שנים, בירך...
 15. א

  אישור מחלה בעבודה

  שלום רב, אחת העובדות במשרד הרגישה מאד עייפה, לאחר שישנה מאוחר בלילה שלפני, ויצתה מהמשרד כמה שעות לפני הזמן, האם מותר לה לבקש אישור מחלה והיא תקבל תשלום על אותן שעות שלא עבדה. האם עייפות כזאת כלולה בנושא המוגדר כ"ימי מחלה"? תודה מראש.
 16. א

  עמא דבר: גרביים שקופות, אטומות, או כלל לא לנשים ספרדיות

  שבוע טוב, ראה במדור שאל את הרב מה שלאחרונה השיב לי בנושא זה מורינו הרב שמעון ללוש שליט"א. בברכה רבה.
 17. א

  גרביים שקופות

  תודה רבה לכבוד הרב, האם אכן טוב הבנתי מדבריכם שגרביים בצבע עור, לא עליהם דיבר מרן זצ"ל לאסור, כי הוא דיבר בגרביים שקופות שנראה עור הבשר דרכם, אלא שבכל זאת בנידון של גרביים בצבע עור, יש לשים לב על הגדר השני שהוא דת יהודית, ואם אכן מקובל אצל בני תורה ללובשם, ודשו בזה כבר, וכתוצאה מזה אין מקום...
 18. א

  הטמנה בפלטה

  אשמח להעביר את מה שהרב רוצה איפה שהוא רוצה, רק אם אפשר שיאמרו לי מה לעשות
 19. א

  גרביים שקופות

  שלום רב, במדור משא ומתן בתורתו, ראיתי שדיברו אודות ההלכה שנפסק בילקוט יוסף לאסור לנשים ללבוש גרביים שקופות, והזכרתי שם מה ששמעתי לפני כבר הרבה זמן, שהגרביים השקופות הנהוגות כיום אצל בני תורה, אשר הינם בדרך כלל מסביב 40 דנייר, אינם בגדר שקוף כשמם, אלא הוו לפי ההלכה, בכלל גרביים צבעוניות, 'צבע...
 20. א

  עמא דבר: גרביים שקופות, אטומות, או כלל לא לנשים ספרדיות

  אם חוזרים לענין ההלכה, מה ענו אודות מה שהזכרתי, שהגרביים שקופות שנהוג כיום אצל בני תורה, הינם נקראות שקופות רק בשם שלהם, אבל בפועל אליבא דהלכתא לא יאות להם שם זה, כי אינם שקופות אלא 'צבע עור'. וניכר הדבר.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'