• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

תוצאות חיפוש

 1. א

  הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

  בראשית פרק כ"ח פסוק כא. ושבתי בשלום אל בית אבי. לכאו' הול"ל לשלום כמש"א בשלהי ברכות?
 2. א

  פירורין פחות מכזית מותר לאבדן ביד

  כן שיטת רבי יוחנן בשבת קמג. ונשאלתי דהא שיטת רבי יוחנן גופיה דחצי שיעור אסור מן התורה, וא"כ אמאי שרי. נראה ליישב עפ"י מה שכתב בשו"ת נוב"י מהדו"ת סי' י' דכיון דלשון התורה "כי ממנו תאכל ואותו לא תכרית", לא נאסר להשחית אלא כל כמה שאפשר להנות מן הדבר. אבל דבר שאין נהנים ממנו בלאו הכי אין איסור...
 3. א

  מבחן על מילה וגרות

  חשבתי להבחן על מילה וגרות, כיוון שזה נושא די קצר, ומצד שני זה יתן לי "מחייב" ללמוד רציני בזמן הקרוב, עם בין הזמנים סוכות. מישהו אמר לי שביטלו את המסגרת הזו, אבל באתר של הרבנות זה עדיין מופיע. אז באמת יהיה ניתן להבחן על זה בחשוון הקרוב? אשמח לשמוע ממי שעבר מבחן זה, וכן אם יש היכן להשיג חומרי עזר...
 4. א

  אכילת תולעים אחר ראייתם במיקרוסקופ

  ראיתי בעלון בית מרן האחרון, שסיפר הרב יצחק לוי שהביא אחד להגר"ע יוסף זצ"ל, קלח של חסה עם נקודה ושאל אותו מהו. עיין הרב ואמר שזה לכלוך. הוציא הנ"ל זכוכית מגדלת והראה לרב שמדובר בזבוב. אמר הרב, אעפ"כ הוא מותר, כיון שאינו ניכר בעין. העיז פניו ושאל, האם הרב יאכל את זה, ענה, מצד הלכות תולעים הייתי...
 5. א

  ספק דאורייתא לחומרא

  מרן זצ"ל סובר שהוא לחומרא רק מדרבנן, כשיטת הרמב"ם. והוא תמוה מאד, אחר שדעת רוב ככל הראשונים סוברים כדעת הרשב"א דספק דאורייתא להחמיר מן התורה.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'