• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

איסור נגיעה עם הורים

#2
ב"ה
שלום וברכה!
מצד הדין אין איסור של חיבוק ונישוק בין אב לבתו ובן אם לבנה. ויש מן הראשונים שאפשר ללמוד מדבריהם שבכל אופן אין ראוי לנהוג כן ומכוער הדבר, אולם רוב האחרונים נקטו בזה כדעת הפרישה שאפשר לעשות כן ואין בזה מנהג מכוער. וכן פשט המנהג למעשה ברוב העדות, שלא מקפידים בדבר זה, ומראים אהבה וחיבה בין אב לבתו והאם לבנה. וכמבואר כל זה בספר הבהיר ילקוט יוסף פסח ח"ג (עמ' שסא והלאה מתפרס על למעלה מעשרה עמודים), ע"ש.
ולמעשה יש לנהוג בחכמה ובקדושה, שלא להחמיר במקום שיש צורך בדבר להראות חיבה והערכה, וכמובן לא בסגנון זול ומופקר, אלא בדרך ארץ ודרך כבוד, להרבות הערכה וחיבה ולקשרם בעבותות האהבה לחיזוק הקן המשפחתי למען יעמוד הקשר הטוב בין הילדים וההורים, וישתמרו הערכים הנכונים ימים רבים. והמחמיר בזה במקום צורך פעמים שנמצא חומרו קולו ונחשב חסידות של שטות, אולם המחמיר בזה שלא במקום צורך כלל, תבא עליו ברכת טוב. ובכל צד של ספק אמיתי שנולד בענין מחמת הנסיבות לכאן ולכאן, מן הראוי להתייעץ עם חכם לגופו של ענין.
והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.

בברכה רבה
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'