• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

אמירת ברוך שם כבוד וכו'

#3
ולהלכה?
אני בעיקר שואל כי שאלו אותי לגבי שיר שיצא בימים האחרונים שנאמר שם בשכמל"ו כמה פעמים בקול רם.. והאם מותר לשיר אותו?
ומכאן יצאתי לשאלה זו האם מותר בכלל לומר בשכמל"ו בקול רם במשך השנה?
 
#4
הצל"ח גותב בפסחים נו. שכל הבעיה לומר בקו"ר זה רק כשקורא קריאת שמע, אולם הגאון רבי שלמה קלוגר בחכמת שלמה או"ח סי' סא כתב שאסור לומר בשכמל"ו בקול רם אפילו לא לגבי שמע ישראל וקריאת שמע.
כך גם מביאים להלכה מהגרי"ש אלישיב זצ"ל, שנקט לעיקר את דעת הגר"ש קלוגר.
 
#5
בדיוק היום מצאתי בפסקי תשובות שהביא שגם דעת הבא"ח בשו"ת תורה לשמה שאסור אא"כ הוא אומר כן בלחש בק"ש..
השאלה היא האם מרן הכריעה בזה? או שיש איזהשהוא גילוי דעת ממנו
 
#6
מרן זצ"ל ביביע אומר ח"ח (ס' יא אות ח) הביא דעות הפוסקים בזה אם דוקא כשאומר ברוך שם בתפלה צריך לאומרו בלחש או בכל פעם כשאומרו, ומסיק שטוב להזהר לאומרו בלחש. (ובספר ארחות ציון פרק ד, כח פסק להחמיר כי כ"כ המהרח"ו ע"ש).
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'