• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

בדיקות קורונה בערב שבת - ועוד בזה

#1
מרן הראשון לציון שליט"א בערב פסח ש.ז. פרסם מכתב בו כתב להשאיר את הטלפון בשבת פתוח בשביל שאם הוא ל"ע חלה בקורונה אזי שיוכלו להודיעו.
הנה אז אכן לא ידעו שום כלום על הוירוס הלזה ימ"ש (!), אמנם עתה כאשר רואים שהוירוס סכנה רק למי שבקבוצת סיכון וגם רק אם סימפטומים אך ללא תסמינים מה גם הוא בקבוצת תיקו"ן אזי יש לומר שאסור להרים את הטלפון לזה . ומילא הוא בבידוד מי שעושה בדיקה.
מה גם אולי יש לאסור לעשות בדיקות קורונה לפחות מיום חמישי כי קרוב הדבר שיחללו עבורו את השבת ואולי זה סכנת נפשות אך י"ל כנ"ל שממ"נ הוא מקופס"ל (בידוד) וא"כ ישאר כך עד מוצאי שבת ואז יעשה בדיקה (וכמו שמצינו לגבי הפלגת ספינה וקציצת צפרניים סמוך לשבת ודו"ק).
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'