• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

בית כנסת

#1
שלום בבית כנסת שלנו יש שתי תיבות גדול וקטן אני יושב לפני תיבה קטן אמרו שאסור לישב לפני תיבה אחורי תיבה זה נכון?
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
צריך להשתדל שלא יהיה דבר חוצץ הין המתפלל ובין הקיר של בית הכנסת, מפני שיכול לבא לידי הסיח הדעת.
אולם דבר שהוא קבוע במקום אחד, כגון ארון או תיבה, לפי הדין מותר לשבת לפניהם ללא חשש, מפני שאין דרכם להביא להסיח הדעת.
וכל שכן אם התיבה מיועדת להניח עליה את הסידור של התפילה, שזוהי סיבה נוספת להקל אף בדבר שאינו קבוע, כגון סטנדר.
בברכה רבה.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'