• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

בענין שבועה חמורה

#1
מה היתה דעתו של מרן בענין שבועה חמורה לחתנים?
כי שמעתי מכמה וכמה ת"ח מובהקים שלומדים בדבריו שזה רק מנהג,
ולכן כיום לא מקפידים כ"כ להשביע את החתנים,
ובפרט שיש הסוברים שאין למנהג זה מקור מהראשונים כלל.
אשמח אם יציינו למקורות מדויקים בדבריו.
 
#2
מרן הראשל"צ שליט"א סיפר כמה פעמים על אותה חתונה שמרן עשה עם שבועה חמורה ואיזה גאון אשכנזי צעק שהוא 'מחטיא את הרבים' וכו' ואז הרב בן ציון אבא שאול לקח אותו לצד והסביר לו שזה מרן בשו"ע.
לא למדתי אבה"ע ולא עיינתי איפה זה בשו"ע, אבל כך נראה פשוט מדרשותיו של מרן שליט"א.
(אם כוונתכם לשאול לגבי ראש ישיבה שמחייב לא להישבע, יש לזה פיתרון לעשות שבועה אחר כך, ובכלל בילקו"י שביעית (אגב מה שהזכיר את מה שמחייבים בישיבות לנהוג כהחזו"א בעניין יבול נכרים) כתב שאם ראש ישיבה מחייב לא להישבע או לעשות חדר יחוד, אין לעורר על זה מחלוקת אלא יעשה כדבריו, וכשיגדל ויהיה ראש ישיבה לא יאמר לבחורים שלו לעשות שבועה וחדר יחוד.

כדאי לשאול על זה במדור 'שאל את הרב'
 
#3
דבר פשוט שדעת מרן זצ"ל שחייב לעשות שבועה חמורה כמו שמבואר בילקוט יוסף על הלכות הנישואין. שהרי יש לזה מקור בש"ע ועוד הרבה פוסקים. וכן האריך בזה בספר משפט הכתובה שכן דעת רוב חכמי זמננו שיש לספרדים כך לעשות.
אך נשאלת השאלה אם חתן ספרדי שלא עשה שבועה מכל סיבה שהיא, אם מחויב לעשות אחרי החתונה, ואם כן איך יעשה זאת כי שמעתי מאברך שלא עשה, ואחרי החתונה רב אותה העיר שהיה גר בה הוסיף בכתב ידו בתוך הכתובה את הנוסח והשביע אותו. האם אפשר לעשות כך או לא?
 
#4
אך נשאלת השאלה אם חתן ספרדי שלא עשה שבועה מכל סיבה שהיא, אם מחויב לעשות אחרי החתונה, ואם כן איך יעשה זאת כי שמעתי מאברך שלא עשה, ואחרי החתונה רב אותה העיר שהיה גר בה הוסיף בכתב ידו בתוך הכתובה את הנוסח והשביע אותו. האם אפשר לעשות כך או לא?
אשמח מאוד לקבל תשובה על זה חשוב לי ביותר תודה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'