• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

ברכת כהנים קטן וגדול האם קוראים כהנים בדעת רבנו

#1
אשמח מאוד לדעת אם יש בתורת רבנו בזה, כי יש מחלוקת פר"ח ושכנה"ג יד אהרן ועוד
יש על זה תשובה ארוכה בשו"ת דברי בניהו (הוא כתבן גדול, לומד בבית מדרשו של הגר"מ אליהו זצ"ל).
מרן מביא מספריו מידי פעם.
השאלה היא, מה דעת רבנו בזה, לא מצאתי.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'