• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

ברכת שהחיינו על תמר צהוב

#1
שלום רב

כמידי שנה, בערב ר"ה נמכרים תמרים טריים צהובים. והנה בפירות שדומין זה לזה ובירך שהחיינו על אחד, אינו מברך על השני. אא"כ השני יש לו עונה אחרת.
ובנידון דידן שלכאורה לא מברכים שהחיינו כלל על תמרים (מג'הול וכדו'), האם נוכל לברך שהחיינו על התמרים הצהובים?
 
#2
שלום וברכה
תמרים צהובים טריים הם פירות עונתיים שנמצאים בשווקים רק בתקופה זו, וגם שונים בטעמם מהתמרים החומים, לכן מברכים עליהם שהחיינו וכ"כ בהליכות ברכות (עמוד תקד).
ברכת כתיבה וחתימה טובה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'