• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

גזל הקדש

#1
האם אפשר להשתמש בכספי צדקה לקנות טישו לאף וכן מכשירי כתיבה לגמ''ח כשיש כאלה שמשתמשים בזה לא באופן חד פעמי אלה באופן קבוע, בטענה שזה בינם לבין קונם, או שלא לקנות ובכך למנוע זאת מהם.
האם כשמשתמש לא באופן חד פעמי אלה באופן קבוע יש בזה בכלל גזל הקדש או לא.
והאם כשיש כמה אפשרויות מה לעשות אם כספי צדקה יש חיוב קודם לקנות את הדברים היותר נצרכים וטובים.
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
במענה לשאלותיך בענין קניית פריטים לגמ"ח מצרכי צדקה, הנני להשיב לפי סדר השאלות בס"ד.
א. אפשר לקנות מכספי צדקה פריטים כגון טישו וכדומה לשימוש הכלל, אף כאשר יש שמשתמשים בזה באופן קבוע.
ב. וכן האדם שמשתמש באופן קבוע בטישו וכדומה שהונח במקום לצורך שימוש הציבור, אין בזה כל איסור וחשש, מפני שלא הגבילו את השימוש, וזה כמו הטישו שמונח בבית הכסא של בית כנסת וכדומה, שבודאי רשאי להשתמש באופן קבוע. אולם אין המשתמש רשאי לקחת כמות של טישו וליתן בכיסו על מנת להשתמש גם אחר כך כשכבר עוזב את המקום. (אלא אם כן הוא יודע שהאחראים על זה בודאות אינם מקפידים ליקח בכיס כמות להשתמש מחוץ למקום.) כמו כן לא יקח כמות ויניח ליד המקום שלו על דעת שאולי יצטרך להשתמש, ולבסוף לא היה צריך אלא אחד או שתיים, וכל השאר כבר נזרק וכדומה.
כ. וכשיש כספי צדקה יש עדיפות לקנות בהם קודם כל את הדברים היותר נצרכים, אבל אין זה חיוב גמור מן הדין, רק עדיפות והמלצה בעלמא.

בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'