• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

גזל הקדש

#2
ב"ה
שלום וברכה
בענין השימוש במעלית של הישיבה כנגד דבריו של איש הצוות,
הנה מצד הדין, אם איש הצוות הוא בעל סמכות מתוקף תפקידו בענין, לאשר או שלא לאשר להשתמש במעלית שבישיבה, אם כן יש איסור להשתמש במעלית אחר שאסר את השימוש, וגם נראה שהעובר על דבריו הרי שהוא גוזל את הישיבה, שמשתמש בממון ובחשמל הישיבה בלא רשותם והסכמתם.
אולם אם מתוקף תפקידו וסמכותו אינו בעל סמכות לאשר או לשלול אישור של השימוש במעלית של הישיבה, בזה מצד הדין אין איסור להשתמש על אף דבריו, אלא שעדיין משורת דרך ארץ והנהגה נכונה וראויה, ובפרט לבני תורה, לקבל מרות מאנשי הצוות ושלא להתנהג נגד רצונם, ויש להשתדל לפתור בעיות כאלו בדרכים הראויות והרצויות, לשוחח בענין עם מי שבעל סמכות לכך, וליישר ההדורים, ולכבד זה לזה באופן שהכל יבא על מקומו בשלום.

בהצלחה רבה ובברכה
ולשנה טובה תכתב ותחתם יחד עם כל בני ביתך לחיים טובים ולשלום אמן
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'