• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

דעת הרב יצחק יוסף שליט"א בענין קבורה בקומות

#1
יש לכאורה סתירה בדעת הראש"ל שליט"א בענין קבורה בקומות.
מצורף פסק שכתב בחוה"מ פסח שנה זו שבו מתיר לכתחלה לקבור בקומות.
ומאידך ב'יתד' השבוע הביאו בשמו שאין לקבור בקומות אלא בקבורת שדה.
האם בחדשיים האחרונים השתנתה דעתו? האם נודע לו מה שלא ידע מקודם לכן?
 

קבצים מצורפים

קישורים לאתר 'מורשת מרן'