• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

האם יש היתר להשתמש בשרת רשת שאין לו סינון של 'נטפרי'?

#1
אחר שברור מעל לכל ספק שמערכת 'נטפרי' היא הנקייה ביותר, ושאין כמעט מקצוע שאי אפשר לעבוד בו דרך הסינון הזה, האם יש היתר לאי מי להשתמש בסינון אחר? מחמת שרוצה שרת אחר שהוא יותר מהיר וכדו' או שרוצה להתחבר לאינטרנט שבמקום עבודתו, או שאין לזה היתר (לפחות לא היתר גורף)?
 
#3
יש כאלה שעובדים עם דברים מסויימים שאין בנטפרי כמו אתרי חדשות מסויימים, אתרי תוכן, ועוד דברים שמוגדרים כדברים שיש בהם בעיה של סוג התוכן וכדו' שבמקומות אחרים הם יכולים להגיע לשם.
ה"ה גם למכשירים חכמים (באישור רב, מפוקח וכו')
 
#4
מי שצריך משהו מסויים יכול לפנות אם אישור רב מוסמך ויפתחו לו. כך אמר לי אחד מאנשי נטפרי (ואפי' אתרי משחקים...). באם לא יפתחו לו אזי צריך לשאול רב אם יכול לסמוך על סינון אחר ואם זה חשיב 'ליכא דרכא אחרינא'.
 
#5
ומי שעובד בעבודה עם סינון מסוג אחר שכמובן לא מושלם כמו נטפרי, האם צריך 'להפוך עולם' כדי שיהיה לו של נטפרי.
מה הגדר?
 
#6
ייתכן שאין זה נקרא 'איכא דרכא אחרינא', וכמובן שהכל תלוי ברמת הסינון, שיש סינון שא"א להתפשר עליו, ויש שכן, וע"ז אמרתי שיתכן שיש מקרים שצריכים הוראה מפורשת מרב.
 
#8
אני שמעתי מהרב גלזר ש'איכא דרכא אחרינא' (במקור הדברים כמובן על מקום עם נשים) הכוונה כשזה לא גורם לו טירחא יתירה מדאי (!) וכ"ש הפסד ממון.
דין זה נכון וכתוב בהרבה פוסקים. אולם בילקו"י (תפילה סי' עה) כתב, שדין זה הוא רק באקראי, אבל אם עושה דבר בקביעות חייב לעשותו בדרך צנועה - אף אם יש בזה יותר טירחא
 
#9
לדעתי כל המושג של איכא דרכא אחרינא זה כמו מה שאמרו בגמרא לעבור על יד בית מינות וכיוצא בזה, אבל באינטרנט לא מסונן שניתן לומר שמי שמשתמש בו נכשל באופן ודאי בראיות ומחשבות אסורות, אין בזה היתר של איכא דרכא אחרינא.
אך כמו שאמר @מכון קול יוסף, אם מדובר על סינון חילופי ראוי ג"כ, והנושא של תמונות לא ראויות הוא על צד הרחוק והבלתי מצוי אולי כאן אפשר להקל מצד הסברא הזו, אבל אם מדובר על סינון שרובו נקבים נקבים חלולים חלולים, הדעת נותנת לאסור
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'