• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

האם צריך לומר את שם "אל" עם האות קו"ף?

#22
הרה"ג אהרן בוטבול שליט"א, חתנו של מרן הרב עובדיה זצוק"ל, אומר "תודה לא-ל" בלי אות "ק" בטבעיות גמורה ואומר כך בפני רבנים וליד מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א. מסתבר שמרן הרב עובדיה לא היה מקפיד בדבר הזה אם חתנו אומר כך בטבעיות גדולה בפני רבים. ראה כאן, שעה 1:32:33.
 
#23
התשובה של הרב מוצפי נמצאת בשו"ת מבשרת ציון ח"ג ס' כב ושם מפורש שיש לומר שם ה' בפסוקים שבלימוד וגם חצאי פסוקים. וכן בפיוטים ובדרשות יאמר שם ה'. והוסיף שאין לשנות את שם ה' לכנות לו כינוי כמו אדושם ושקי וכד' שזה דבר לא טוב חוץ משם אדנות והוי"ה שיאמר השם, אדנות י"ק וכד' או כשקורא ברכות יאמר השם אלוקים כמש"כ בתורה לשמה ס' תצו וחזו"ע ברכות. ע"ש
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'