• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

הזמין סחורה מסין לפסח ואינה מגיע בעיקבות המצב.

#1
הזמניתי קונטנר של סירים מסין כדי שיגיע עתה לפני פסח, אך עקב המצב אין הסירים יכולים להגיע כלל אלא אחר פסח, האם אני יכול לבטל את קנין ההזמנה ללא כל חשש, או שעלי לקבל את ההזמנה אחר פסח לשלם פחות. נאמר לי שהרב יצחק דיבר בענין דומה .
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'