• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

הזמנת מחלל שבת בפרהסיא לסעודת שבת

#1
כבר ראיתי דברי הרבה מגדולי הפוסקים בענין הזמנת מחלל שבת בפרהסיא לסעודת שבת כשידוע שיחלל שבת לבוא ולחזור, אבל לא הצלחתי למצוא חומר בנושא הזה בתורת מרן. האם מישהו מכיר מקורות ספרט הזה בתורתו?
תודה רבה,
מ"ה בכ"ך
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'