• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הזמנת מחלל שבת בפרהסיא לסעודת שבת

#1
כבר ראיתי דברי הרבה מגדולי הפוסקים בענין הזמנת מחלל שבת בפרהסיא לסעודת שבת כשידוע שיחלל שבת לבוא ולחזור, אבל לא הצלחתי למצוא חומר בנושא הזה בתורת מרן. האם מישהו מכיר מקורות ספרט הזה בתורתו?
תודה רבה,
מ"ה בכ"ך
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'