• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

היום לפני מאה שנה: מרן רבינו עובדיה יוסף נולד!

קישורים לאתר 'מורשת מרן'