• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

היסח דעת בית כסא

#1
שלום לרבנים,

האם בית כסא שנמצא בתוך הבית/המתחם נחשב כהיסח דעת מברכות הנהנין? שמעתי שהרב יצחק יוסף שליט"א אמר שהרב עובדיה זצ"ל חזר בו ממה שכתב בספריו. אשמח לביאור בעניין. וכן הציעו לי בעבר לעשות כוונה נגדית שכל פעם שאכנס לבית הכסא יחשב הדבר כהיסח דעת ואז אצא מהספק/חשש. האם זה נכון לעשות כך? ואם כן, האם מועיל תנאי עולמי לכוונה הנגדית? תודה.
 

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה.
מרן הראש"ל שליט"א ביאר כמה פעמים בשיעוריו ובכתביו (ראה עין יצחק, וילקו"י שבועות מהדורה בתרא עמ' תרנב), דלהלכה ולמעשה היות ויש מחלוקת ראשונים האם מעיקר הדין מותר לאכול בבית הכסא (אף שבודאי לכ"ע אין ראוי), וממילא נמשך מזה מחלוקת אם בית הכסא מהווה הפסק לברכת הנהנין, שאם מותר לאכול שם אינו הפסק, ואם אסור לאכול שם הוי הפסק, אף שהוא באותו הבית, לכן יש לנקוט שב ואל תעשה עדיף, שספק ברכות להקל. ושכן הסכים עמו מרן רבנו הגדול זיע"א, (למרות מה שכתב בהליכות עולם).
והנה כל זה שייך בשתיה ובאכילת פירות ושאר דברים שאינם טעונים ברכה לאחריהם במקומן, כלומר שברכתם האחרונה בורא נפשות, אבל בדבר שברכתו האחרונה על המחיה או ברכת המזון, בלאו הכי אנו נוקטים שבדיעבד שינוי מקום לא הוי הסיח הדעת, ואינו חוזר לברך, וכדעת הרמ"א (בש"ע סי' קעח), דלא כמרן הש"ע (שם), שספק ברכות להקל אף נגד מרן הש"ע כידוע.
ולגבי תנאי לכוונה נגדית, הנה בילקוט יוסף שבועות (מהדו"ב, סי' תצד הלכה לא, עמ' תרמט), מבואר שאין לעשות תנאי כזה, אלא שב ואל תעשה עדיף, ולא יברך שוב. ע"ש.

בברכה רבה
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'