• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

המבדיל בין קדש לקדש בליל יו"ט שני דר"ה

#1
מרן כותב בחזו"ע ימ"נ עמ' קפב בהע' ב בסוגריים שבלילה השני של ר"ה קודם שיבשלו צ"ל "המבדיל בין קדש לקדש", ובילקו"י כתב את זה בתור סעיף, אך המעין יראה במקורות שמרן הביא משנ"ב וכף החיים שמדברים על יו"ט שחל במוצ"ש ולא שני יו"ט,
ואולי לא על יו"ט שני וא"כ למה מרן הביא את זה?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'